Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Maliye - Normal Öğretim
Maliye (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Maliye lisans programında 4 yıl eğitim verilmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Maliye Bilim Uzmanı" unvanı alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Önceki Öğrenmenin Tanınmasında Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Maliye lisans programı, maliye alanında modern ve kapsamlı eğitim-öğretim faaliyetleriyle evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyacağı uzman ve araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda programda maliye anabilim dalının bilim dallarını kapsayan zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Maliye mezunları kamu ve özel sektörün üst düzey yönetim kademelerinde geniş bir istihdam olanağına sahiptirler. Mezunlarımız özellikle üniversitelerde akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler. Ayrıca kamu kesiminde; müfettişlik, uzmanlık, denetçilik, idari yargı hâkimliği başta olmak üzere birçok kariyer mesleğe girebilmektedirler. Özel sektörde ise yönetici, mali analist, uzman olarak birçok alanda çalışma imkânı bulabilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Maliye bölümünden başarı ile mezun olan öğrenciler, Yüksek Lisans için gerekli koşulları yerine getirerek Lisansüstü programlarda öğrenim görebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
1 Yarıyılda 1 Ara Sınav ve 1 Yarıyıl Sonu Sınavı olmak üzere toplam 2 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, Yarıyıl Sonu Sınavının ise %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu