Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Özge SARIOT ERTÜRK
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Gözde SAYIN KARAKAŞ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Cennet ŞAFAK ÖZTÜRK
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Mehmet ŞAKİROĞLU
Mevlana Koordinatörü
Psikoloji Bölümü insan davranışlarını bilişsel, psikolojik ve sosyal boyutuyla anlamaya ve açıklamaya çalışan psikoloji alanında dört yıllık bir lisans eğitimi vermektedir. Faaliyetlerini, Klinik Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Deneysel Psikoloji ve Psikometri Anabilim Dallarında sürdürmektedir.
Tarihçesi
6 Mayıs 2005 tarihinde kurulan bölümümüz, kurulduğu günden bu yana üniversitenin çeşitli bölümlerine lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermektedir. 2013-2014 öğretim yılında Klinik Psikoloji Doktora Programı'na ilk öğrencilerini kabul ederek lisansüstü eğitime başlamış bulunmaktadır. 2015-2016 öğretim yılı itibariyle de bölümümüzde lisans eğitimine başlanmıştır. Bölümümüz akademik kadrosu, çalışmaları klinik ve sosyal psikoloji alanlarında devam eden bir profesör iki yardımcı doçent öğretim üyesinden ve çalışmaları klinik, sosyal, deneysel psikoloji ve gelişim psikolojisi alanlarında devam eden on bir araştırma görevlisinden oluşmaktadır. ÖYP kapsamında lisansüstü eğitimlerini tamamladıktan sonra bölümümüzde göreve başlayacak olan üç arkadaşımız farklı üniversitelerde eğitimlerini sürdürmektedir.
Misyon
Psikoloji ve ilgili alanlardaki bilgi birikimine genel olarak hakim, kendi kendine öğrenebilen, kendini geliştirmeye açık psikologlar yetiştirmek ve psikolojinin farklı alanlarında bilimsel bilgi üreterek toplumun yararına sunmak ve uygulamalarda yer almaktır.
Vizyon
Gelecek 10 yıl içinde Üniversitemizin misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejik amaçları doğrultusunda, çağdaş eğitim yöntemlerini uygulayan ve ulusal ve uluslararası düzeyde psikoloji araştırmaları gerçekleştiren, psikolojinin toplum yararına uygulanmasına katkıda bulunabilecek psikologlar yetiştiren bir bölüm olmaktır.
Amaç
Psikolojinin bilim olarak tarihsel gelişimi, temel kavram ve terimleri ve yöntemsel bakış açılarına ilişkin bilgi ve donanım kazandırmak. Psikolojideki temel kuram ve yaklaşımların ana bakış açılarına ilişkin bilgi ve bu bakış açılarına eleştirel yaklaşım kazandırmak. Psikolojinin alt alanlarının konularını, temel bilimsel problemlerini ve kendine özgü araştırma tekniklerine ilişkin bilgi kazandırmak. Türkiye’de psikoloji alanındaki gelişme, araştırma, sorun ve uygulamalara ilişkin bilgi ve bilgi edinme becerisi kazandırmak. Psikolojik değerlendirme ilkelerine ilişkin bilgi kazandırmak, sık kullanılan psikolojik değerlendirme araçlarını tanıtma ve temel düzeyde uygulama becerisi kazandırmak. Psikoloji alanlarında kullanılan görüşme becerilerine ilişkin temel düzeyde bilgi kazandırmak. Psikolojideki bazı uygulamaları yapabilecek beceriler kazandırmak. Psikoloji alanındaki mevcut bilgiye ulaşma yolları ve edindiği bilgiyi etkin bir şekilde aktarmaya ilişkin bilgi ve beceri kazandırmak. Psikolojinin alt alanlarına giren konularda araştırma sorusu üretebilme becerisi, soruya uygun araştırma yöntemlerine ve ölçme tekniklerine ilişkin temel düzeyde bilgi kazandırmak. Psikoloji alanındaki araştırmalara özgü veri toplama tekniklerine ilişkin genel olarak bilgi; verilere istatistik analiz yöntemleri uygulayabilme ve bulguları temel düzeyde yorumlayabilme ve rapor edebilme bilgi ve becerisi kazandırmak. Psikoloji uygulamalarında yaş, cinsiyet, ırk, etnik grup, ulusal kimlik, din, cinsel eğilim, engellilik ve sosyo-ekonomik konum gibi farklılıklara önyargısız yaklaşım kazandırmak. Psikoloji araştırma ve uygulamalarına ilişkin kabul edilmiş etik ilke ve değerlere ilişkin bilgi kazandırmak, bu bilgileri mesleki hayatta uygulama becerisi kazandırmak.
Fiziki Altyapı
Psikoloji Bölümü Fen Edebiyat Fakülte Binasının C Blok 2. Katında yer almaktadır. Bölümümüzde eğitim ve araştırmalarda kullanılmak üzere bir Psikoloji Laboratuvarı kurulmasına çalışılmaktadır. Ayrıca, bölümümüzün C Blok 2. katta bir yüksek lisans dersliği, C Blok zemin katta ise 2 adet (CZ13 ve CZ01) lisans eğitimi için kullanılan dersliği bulunmaktadır. Öğrenciler kampus alanındaki tüm sosyal ve kültürel olanaklardan faydalanmaktadırlar.
Teknik Altyapı
Sınıflarda bilgisayar, projeksiyon cihazı ve klima bulunmaktadır. Lisans öğrencileri için kullanılan dersliklerin kapasitesi 90 ila 100 kişi arasında değişirken yüksek lisans dersliğinin kapasitesi 15 kişidir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu