Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Temel tıp ve diş konularında teorik bilgiye sahip olarak hastaların sistemik olarak değerlendirilme becerisi.
2.Diş hekimliği alanında kullanılan materyaller ve ilaçlara aşina olma ve uygulama becerisi.
3.Diş hekimliği alanında modern teknolojik gelişmeleri, yeni tedavi yöntemlerini öğrenerek yaşam boyu kendini geliştirme ve edenimler kazanma.
4.Diş hekimliği mesleği ile ilgili ahlaki, etik ve yasal sorumluluklar ile ilgili bilgi sahibi olma.
5.Hastanın tıbbi, ağız ve dişsel durumu hakkında eksiksiz anamnez alabilme, uygun fiziksel muayeneyi gerçekleştirebilme ve tedavi edici girişimleri kişiye özel planlama ve uygulayabilme.
6.Klinik uygulamalar sırasında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kontaminasyondan korunarak çapraz enfeksiyonların oluşmasını engelleme becerisi.
7.Muayenehane yönetimi, yardımcı personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri, çevre koruma ve iş güvenliği konusunda bilgi sahibi olma ve bu konularla ilgili gerekli uygulamaları yapabilme.
8.Koruyucu diş hekimliği uygulamalarını klinikte uygulayabilme, topluma yönelik ağız-diş sağlığı program ve projelerine katılarak destekleme.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu