Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Eğitim Bilimleri Bölümü, dört ana bilim dalından oluşmaktadır: 1) Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı (EPÖ), 2) Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana Bilim Dalı (EYTPE), 3) Rehberlik ve Psikolojik Danışma Ana Bilim Dalı (RPD) ve 4) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Eğitim Bilimleri Bölümü içinde yer alan ana bilim dallarından sadece RPD ana bilim dalına lisans düzeyinde öğrenci alınmaktadır. EYTPE ve EPÖ ana bilim dallarına ise sadece lisansüstü (master / doktora) düzeyde öğrenci alınmaktadır. EPÖ ana bilim dalında, eğitim programlarına ve çağdaş öğretme-öğrenme yaklaşımlarına yönelik akademik çalışmalar yapılmaktadır. EYTPE ana bilim dalı ise, eğitim ve okul yöneticiliği ve sosyal bir kurum olarak okulun yapı ve işlevlerine dönük çalışmalar yapmaktadır. RPD ana bilim dalı ise, okul rehberlik hizmetleri ve psikolojik danışma alanında eğitim vermektedir.
Misyon
Eğitim Bilimleri Bölümü misyonu Eğitim Programları ve Öğretimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi bilim dallarında ülkenin ihtiyacı olan uzman ve araştırmacılar yetiştirmek ve ülkenin eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve eğitim hizmetleri sunmaktır.
Vizyon
Eğitim Bilimleri Bölümünün vizyonu, eğitim bilimleri alanında öncü bir bölüm olmak; liderlik özeliklerine sahip, toplumun gereksinme duyduğu idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip öğretmen ve uzmanlar yetiştirmek, Türk eğitim sisteminin değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılayacak, eğitim sisteminin değişim ve dönüşümüne rehberlik edecek araştırma ve geliştirme çalışmaları üretmek ve eğitim bilimleri alanında dünya standartlarında uzmanlaşmış bir eğitim ve araştırma bölümü olmaktır.
Amaç
1. Öğretmen yetiştirmenin niteliğinin geliştirilmesini sağlamak ve Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu; milli ve evrensel değerler ile öğretmenlik meslek bilgilerine sahip ve öğrenme-öğretme yaklaşım ve yöntemlerinde yetkin öğretmenler yetiştirmek, 2. Eğitim bilimleri alanında, Milli Eğitim Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerine uzman, araştırmacı, yönetici, denetçi yetiştirmek, 3. Yükseköğretimde artan kapasite gereksinimine paralel olarak, üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek, 4. Türk eğitiminin gelişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör ve eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinde çalışan yönetici, denetici, uzman ve öğretmenlerin mesleki yeterliklerini geliştirmek, 5. Türk eğitiminin geliştirilmesinde ulusal çıkar ve değerler doğrultusunda politika ve uygulamalara yön verecek araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek ve paydaşlarla üretilen bilginin politika ve uygulamalara yön vermesini temin edecek işbirliği ve ilişkiler geliştirmek, 6. Yaşam boyu öğrenme felsefesine dayalı olarak, akademik kadrosunun çalışmalarında işbirliğini, şeffaflığı, bilimsel düşüncenin özgürlüğünü, yaratıcılığını ve özgünlüğünü geliştirmek
Fiziki Altyapı
Eğitim fakültesi derslikleri, eğitim fakültesi kütüphanesi, bilgisayar laboratuvarı, doktora dersliği, toplantı odası, toplantı salonu
Teknik Altyapı
Sınıflarda bilgisayarlar, projeksiyon cihazları, akıllı tahtalar
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu