Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Dr. Öğr. Üyesi Belgin YILDIRIM
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Sevgi ÖZSOY
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Zeynep GÜNEŞ
Farabi Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Hülya ARSLANTAŞ
Mevlana Koordinatörü
08/04/2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Aydın Sağlık Yüksekokulu yerine Hemşirelik Fakültesi Kurulmuştur. Fakülte bünyesinde Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği ve Hemşirelikte Yönetim olmak üzere sekiz Anabilim Dalı bulunmaktadır. İlgili anabilim dallarında 27 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 18 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Fakültemizde yaklaşık 600 öğrenci lisans eğitimine devam etmekte olup lisans eğitiminin yanı sıra tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Hemşirelik Bölümü mezunları, kamu kurum ve kuruluşlarından Sağlık Bakanlığı ile Üniversite Hastanelerinde, diğer bakanlıkların sağlık hizmeti veren birimlerinde, kronik ve uzun süreli bakım veren kurumlarda, eğitim ve araştırma merkezlerinde, okullarda, Huzur evi, Yaşlı Bakım Merkezi ve endüstriyel sağlık merkezlerinde istihdam edilmektedirler. Ayrıca günümüzde her geçen gün sayıları artan özel sağlık kuruluşlarında ve özel hastanelerde uygulayıcı, eğitici, yönetici, araştırıcı hemşire olarak görev almaktadırlar.
Tarihçesi
Okulumuz ilk olarak Yükseköğretim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı arasında 1992 yılında imzalanan protokol ve 1995 yılındaki Yüksek Sağlık Şurası Kararlarının uygulanması sonucu 2809 Sayılı Kanunun 30. maddesine göre 10.10.1996 tarih ve 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aydın Sağlık Yüksekokulu olarak kurulmuştur. 08/04/2016 tarih ve 29678 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile de Hemşirelik Fakültesi olarak eğitim öğretime devam etmektedir. İlk olarak 2005 yılında Aydın Sağlık Yüksekokulu bünyesinde Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans, 2014 yılında İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora eğitimine başlanmıştır. Günümüzde Hemşirelik Fakültesinde Hemşirelikte Yönetim anabilim dalı hariç tüm anabilim dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimleri yürütülmektedir.
Misyon
Evrensel standartlar ve bilimsel araştırmalar doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlığını koruyan, geliştiren ve sürdüren; multidisipliner bir yaklaşımla üretilen hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunabilen; eğitici, bakım verici, araştırmacı, yönetici ve liderlik rollerini etkin şekilde kullanabilen lisans/lisansüstü düzeylerde meslek üyeleri yetiştirmek, uygulama alanlarına sağlık hizmeti katkısı vermek ve bilimsel bilgi üretmektir.
Vizyon
Lisans/Lisansüstü programları ile mesleki bilgi ve becerileri kazandırmada ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan ve tercih edilen; bilimsel araştırmalar alanında yetkin; mesleki karar ve politikalarda söz sahibi bir eğitim ve öğretim kurumu olmaktır.
Amaç
Nitelikli, profesyonel, çağdaş ve hümanistik hemşireler yetiştirerek ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve tercih edilen meslek üyeleri ile topluma kaliteli hemşirelik hizmeti sunmak ve gerek toplum sağlığının gerekse mesleğin gelişimine katkıda bulunmaktır.
Fiziki Altyapı
Fakültenin Toplam kapalı alanı 7812 m2, 3 amfi, 3 derslik ayrıca 3 PDÖ odası bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Birimimizde Öğrenci İşleri Sistemi(OBİS), Akademik Bilgi Sistemi(AKBİS), Bütçe Ödenekleri Sistemi (e-butce), Taşınır Mal Kayıt-Takip Sistemi(AYNİ-PRO), Yazı İşleri Otomasyon Sistemi kullanılmaktadır. Birimimizde 63 Masaüstü, 33 taşınabilir bilgisayar, 9 projeksiyon makinesi, 3 slayt makinesi, 9 tepegöz, 1 barkot okuyucu, 1 baskı makinesi, 3 fotokopi makinesi, 1 faks, 1 fotoğraf makinesi, 1 kamera, 2 televizyon, 27 yazıcı, 2 tarayıcı, 1 DVD, 2 LCD Monitör, 9 sunum kumandası bulunmaktadır. Fakülte kütüphanesi yapılan yeni düzenlemelerle öğrencilerin çalışmalarını sürdürebilmeleri için sınırlı sürelerde kısmi zamanlı öğrenciler ile hizmet vermektedir. Fakültemize ait kütüphanede ortak kullanıma ve öğrenciye sürekli açık 8 adet internet bağlantılı bilgisayar ve fakülte içerisinde wireless internet bağlantısı bulunmaktadır. Öğrenciler bilgisayarlardan kendi üniversitemiz ve diğer üniversitelerin kütüphanelerine ulaşmada, ödev hazırlamada yararlanabilmektedirler. Yüksek lisans öğrencileri, okulumuza diğer birimlerden ders vermek üzere gelen öğretim elamanları için ayrılan Öğretim Elemanları Salonu’nda bulunan 5 adet internet bağlantılı bilgisayardan da yararlanabilmektedirler.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu