Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Gül Öznur KARABIÇAK
Bölüm Başkanı
Fizyoterapi ve rehabilitasyon, tıbbın pek çok alanında uygulanabilen özellikle hareket ve fonksiyonel yetersizliklere yol açan her türlü hastalıklar, yaralanmalar, yaşlılık ve ağrılı durumlar sonrasında veya öncesinde fonksiyonel kapasitenin iyileştirilmesi ve devamı için gerekli olan yaklaşımların fizyoterapistler tarafından uygulandığı bir bilim dalıdır. Fizyoterapist ise; yaralanma, hastalık, doğuştan gelen özür, hareket sistemi bozuklukları veya diğer durumlardan kaynaklanan sorunları özel ölçme-değerlendirme yöntemleri ile belirleyerek, uzman hekimin tanısına göre fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden, bunun yanı sıra sağlıklı kişilerin sağlığını devam ettirmek amacıyla uygun egzersizler ve koruyucu programlar planlayan mesleki otonomiye sahip olan bir sağlık personelidir. Resmi ve özel kurumlarda geniş bir çalışma alanına sahip olan fizyoterapistler, mezuniyet sonrasında lisansüstü eğitim ile bilim uzmanlığı ve doktora çalışmalarını yapabilmekte, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerinde öğretim elemanı olarak görev yapabilmektedirler.
Tarihçesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ilk olarak Söke Sağlık Yüksek Okulu bünyesinde kurulmuştur. Bu dönemde Öğretim Üyesi Yetiştirme programı ile 3 araştırma görevlisi alımı yapılmıştır. 2016 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi’ nin kurulması ile birlikte fakülte bünyesine aktarılmıştır. Sağlık Bilimleri Fakültesine aktarımından sonra öncelikli alan kapsamında 3 araştırma görevlisi alımı daha yapılmıştır. 2017, 2018 ve 2020 yılında da 1’er doktor öğretim üyesi bölüme dâhil olmuştur. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2020-2021 eğitim öğretim yılında eğitime başlamak üzere Yüksek Öğretim Kurumuna başvuruda bulunmuştur.
Misyon
Misyonumuz, • Evrensel ve kültürel değerler ışığında, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin fizyoterapist ve fizyoterapi rehabilitasyonun değişik alanlarında hizmet verecek sağlık profesyonelleri ve eğitimciler yetiştirmek, • Mesleki özerkliğin kazanılması için çalışmalar yapmak, • Multidisipliner çalışmalar yürütmek, • Lisansüstü eğitim ve araştırmalar yapmak, • Fizyoterapi rehabilitasyon hizmetini ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır.
Vizyon
Vizyonumuz, • Toplum sağlığı ve refahının geliştirilmesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon alanını daha etkin hale getirmek, • Eğitim öncelikli hizmet ve politikalar üreterek, uluslararası bilimsel platformda izlenen ve kaynak gösterilen, mesleki otonomiye sahip, alanında saygın ve önder bir bölüm konumuna gelmek. • Yaptığı özgün bilimsel çalışmalarla ve yetiştireceği nitelikli mezunlarıyla Türkiye sağlık sisteminin gelişimine katkıda bulunan, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınan bir bölüm olmaktır.
Amaç
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün Temel Amaçları • Fizyoterapi Programı, bir fizik tedavi hastasında ortaya çıkabilecek her türlü sorunla mücadeleye yönelik bilgileri alarak, fizik tedavi için gerekli teknik ve yöntemleri uygulama ve iş ahlakına sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. • Fizyoterapi Programı, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve sorumluluk alma özgüveni kazandırarak, toplum önünde fikrini savunacak mesleki donanıma sahip olma becerisi sunar. • Fizyoterapi ve rehabilitasyon programı içerisinde engellilerin topluma kazandırılmalarına yönelik hizmet üretebilme becerisi kazandırabilmeyi hedefler. • Fizyoterapi Programı, bireysel çalışma, Tarih bilgisi, yabancı dil bilgisi, yazılı ve sözlü iletişim becerisi kazandırarak, kaynak araştırması, bilgiye erişme ve bilgi kaynaklarını doğru kullanabilme yeteneği sunar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu