Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Yücel BOZDAĞLIOĞLU
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Barış GÜRSOY
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Ali BİLGENOĞLU
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Barış GÜRSOY
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ebru GENÇALP
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Murat Necip ARMAN
Mevlana Koordinatörü
Uluslararası İlişkiler Bölümü 2018/2019 öğretim yılında Aydın İktisat Fakültesi bünyesinde faaliyete başlamıştır. Bölümün eğitim dili İngilizcedir. Eğitim dilinin İngilizce olması öğrecilerin Uluslararası İlişkiler ile ilgili dünyada varolan gelişmeleri daha rahat kavramasına ve düşünmesine yardımcı olmaktadır. Bölümün amacı, Uluslararası ilişkiler alanındaki gelişmeleri bilimsel yaklaşımla kavrayabilen, etik değerleri farkında olan ve benimsemiş, çağdaş dünyanın ve Türkiye’nin sorunlarını farkında olan, tartışabilen , katılımcı, yaratıcı ve demokratik bireyler yetiştirmektir. Öğrenciler, ilk iki yıl Uluslararası İlişkiler programının temel derslerini almaktadır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda daha çok alan dersleri ve seçmeli dersler ile zenginleştirilen bir program uygulanmaktadır. Öğrenciler Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası Hukuk ve Avrupa Çalışmaları gibi Uluslararası İlişkiler disiplininin alt dallarından dersler seçebilme olanağına sahiptirler. Ayrıca, iletişim ve bilgisayar becerilerinin geliştirilmesine önem verilmektedir. Dersler, öğrencilerin çağdaş dünya siyasetinde önemli tarihi, siyasi, iktisadi ve sosyal konular üzerine bilgilenmesi ve eleştirel düşünebilme yetkinliklerini geliştirme amacıyla tasarlanmıştır. Yine bölümün sunduğu olanaklar içerisinde ikinci yabancı dil dersi kapsamında Fransızca’ya yer verilmiştir. Uluslararası İlişkiler bölümü, Erasmus ve Mevlana gibi uluslararası değişim programları ile öğrencilerine farklı ülkelerde eğitim görme ve yeni tecrübeler kazanma imkanı sunmaktadır. Kadrosunda 1’i Profesör, 2’si Doçent , 3’ü Doktor Öğterim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere 7 öğretim elemanı bulundurmaktadır.
Tarihçesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Bakanlar Kurulunun 15.06.2011 tarih ve 2011/2018 sayılı kararı ile kurulmuş olup eğitim-öğretim faaliyetlerine 2013-2014 Akademik Yılında Ekonomi ve Finans Bölümüne öğrenci alarak başlamıştır. 2013-2014 Akademik Yılında 203 öğrenci ile başlayan eğitim-öğretim faaliyetleri 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Ekonometri Bölümü, Maliye Bölümüne, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında İktisat Bölümüne ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne öğrenci kabulleri ile 2019 yılı itibariyle yaklaşık 2000 öğrenciye hizmet vermektedir. İşletme Bölümü ve Kamu Yönetimi Bölümü kurulmuş olup henüz öğretim üyesi atamaları yapılmaktadır. 2012-2015 yılları arasında, Çakmar Köyü Ziraat Fakültesi binasında verilen eğitim-öğretim hizmetleri, kalitenin arttırılması amacı ile Eylül 2015’de Merkez Yerleşkede bulunan Merkezi Derslikler II Binasına alınmış ve müstakil hizmet binası inşaatı, Üniversitemiz Rektörlüğünce başlatılmıştır. 38 akademik ve 8 idari personel ile hizmet vermektedir.
Misyon
Uluslararası İlişkiler disiplini, güncel ve tarihsel bilgiyi kavrayabilen; analitik düşünme, okuma, yazma ve araştırma gibi alanlara ilişkin sorunları disiplinler arası bilgiyi de kullanarak Uluslararası İlişkiler disiplini açıdan değerlendirebilen; insanlığın ve ülkesinin sosyal, siyasal, ekonomik nitelikteki problemlerinin bilincinde, çağdaş dünyanın mevcut sorunlarını tartışabilen, yaratıcı; farklı bakış açıları ve yöntemler geliştirebilen, bireyler yetiştirmek.
Vizyon
Sosyal bilimlerin bünyesinde bulunan siyasal, sosyal ve ekonomi alanlarında temel Uluslararası İlişkiler eğitiminin evrensel düzeyde verildiği; çağdaş dünya sorunlarının disiplinin hem teorik hem de pratik alanları içerisinde tartışıldığı bir bölüm olmaktır.
Amaç
Uluslararası İlişkiler eğitiminin temel amacı; uluslararası ilişkiler biliminin çizdiği çerçeve dâhilinde öğrencilerimizin mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarının gerektireceği bilgi ve beceriyle donanmasını; eleştirel ve analitik düşünme, çözüm üretme yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
Fiziki Altyapı
Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Derslikler II Binası 2. katta yer alan Aydın İktisat Fakültesi 6960 m2’ lik bir alana sahiptir. 12 sınıf ve 2 amfi’ den oluşmaktadır. 80 m2’ lik 5 adet, 125 m2’ lik 1 adet, 150 m2’ lik 6 adet ve 290 m2’ lik 2 adet amfi ile eğitim öğretim hizmeti vermektedir.
Teknik Altyapı
İki adet multimedya sınıfı, 1 adet bilgisayar laboratuvarı ve kampüs kütüphanesi
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu