Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Alper KARTAL
Bölüm Başkanı
Antrenörlük Eğitimi Lisans Programı, Antrenörlük Eğitimi alanında başarılı olacak öğrenciler yetiştirmeye odaklıdır. Mezunlarımız; devlet kurumlarında, özel kuruluşlarda, spor kulüpleri, federasyonlar, spor merkezleri, spor okulları, özel okullar, vb. her türlü spor işletmelerinde ve spor organizasyonlarında antrenör, öğretmen ve yönetici olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlar istemeleri durumunda yüksek lisans ve doktora programlarına da başvuruda bulunarak eğitimlerine devam edebilirler. Mezunlarımızdan akademisyen olarak çalışmayı tercih eden öğrenciler de bulunmaktadır.
Tarihçesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde 1995 yılından beri lisans düzeyinde eğitim öğretim faaliyeti göstermektedir.
Misyon
Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün ana misyonu; Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlara sahip, yeniliklere açık, sorgulayan, araştırmacı, donanımlı ve çağdaş antrenörler yetiştirmektir. Bu doğrultuda bölümümüzün diğer misyonları; ülkemizde yaygın spor branşlarında yenilikçi uygulamalara açık, ülkemizde yaygın olmayan spor branşlarının gelişmesinde öncü, egzersiz ve sporun geniş kitlelere yaygınlaşmasında, ülkemizde yürütülen akademik çalışmaların niteliğinin arttırılmasında ve gelecekte Spor Bilimleri Alanında öncü olacak mezunlar yetiştirmektir.
Vizyon
Egzersiz ve spor bilimleri alanında ulusal düzeyde öncü ve takip edilen bir kurumsal kimlik sunarak, uluslararası alanda hatırı sayılır çevrelerin tanıdığı, saygın, üst düzey bir görünürlüğe sahip, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü bir birim olmaktır.
Amaç
Antrenörlük Eğitimi Bölümünün amacı; üst düzey akademik yeteneğe ve spor yeteneğine sahip, göz-el-ayak eşgüdümü sağlayabilen, bedence sağlam ve güçlü, spora karşı ilgili ve bu alanda başarılı, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, insanlarla iyi iletişim kurabilen sevecen, hoşgörülü, sabırlı, sporcuların duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı antrenörler yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Spor Bilimleri Fakültesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bünyesinde; • 9000 m2 Spor Salonu, • 9000 m2 Kapalı Tribün Alanı, • 13.600 m2 Çim Futbol Sahası, • 2350 m2 Suni Çim Futbol Sahası, • 2350 m2 Voleybol-Basketbol Sahası, • 2850 m2 Tenis Sahası, • 60 m2 Kapalı Koşu Pisti, bulunmaktadır. Fakülte Binası İçinde İse; • 1 Adet Amfi, • 1 Adet Bilgisayar Laboratuvarı, • 26 Adet Derslik, • 1 Adet 40 Kişi kapasiteli 20 m2 Kantin, • Öğretim Elamanlarına İçin Toplam 400 m2, 23 Adet Çalışma Odası, • İdari Personele İçin Toplam 160 m2’den Oluşan 10 Adet Çalışma Odası, • 2 Adet Toplantı ve Konferans Salonu, • 1 Adet 500 m2 Ambar Alanı, • 1 Adet 20 m2 Arşiv, bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Fakülte Bünyesinde; 62 Adet Masaüstü Bilgisayarı, 25 Adet Taşınabilir Bilgisayar, 22 Adet Projeksiyon, 1 Adet Barkod Okuyucu, 1 Adet Fotokopi Makinası, 1 Adet Fotoğraf Makinası, 5 Adet Kamera, 3 Adet Televizyon, 18 Adet Yazıcı, 1 Adet Müzik seti, 1 Adet Ev Sineması, 1 Adet Optik Okuyucu, Kütüphanede 200 Adet Kitap, bulunmaktadır. Tüm dersliklerde ve amfide projeksiyon cihazı, bilgisayar ve internet bağlantısı mevcuttur. Ayrıca, Bilgi-İşlem ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde ortak kullanıma sahip internet bağlantılı 22 adet bilgisayar donanımı vardır.(Lisans ve lisansüstü öğrencilerin günde 8 saat kullanıma açık).
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu