Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Mehmet ULUKAN
Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Sermin AĞRALI ERMİŞ
Bölüm Başkan Yardımcısı
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümünde ülke genelinde sporun gelişmesine katkı sağlayacak spor biliminin interdisipliner ve multidisipliner yapısını kavramış, mesleki bilgi ve becerileri bakımından donanımlı, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, bu gelişmeleri alanında uygulayabilen beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirilmektedir. Genel kültür, öğretmenlik meslek bilgisi ve alan bilgisi üzerine yoğunlaşan müfredatı ile öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine hazırlanması için yenilikçi yaklaşım ve uygulamaları üzerine çalışmalar yapılmaktadır.
Misyon
Eğitim ve Spor Bilimleri alanlarında güncel teorik ve pratik bilgiye hakim, toplumsal duyarlılığı yüksek, evrensel ve ulusal değerlere saygılı, Milli Eğitimin amaçları ile uyumlu ve nitelikli Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri yetiştirmek, uluslararası ve ulusal spor faaliyetlerinin gelişimine katkı sunmak, eğitim yoluyla toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmaktır.
Vizyon
Eğitim ve Spor Bilimleri alanlarında bilimsel bilgi üretimine yönelik ulusal ve uluslararası araştırmalar gerçekleştirmek, öğretmen, akademisyen ve spor insanları yetiştirme konularında öncü, ulusal ve uluslararası beden eğitimi ve spor kurum ve kuruluşları ile bağları güçlü, eğitim ve bilim alanlarında teorik ve pratik bilginin geliştiricisi ve aktarıcısı bir kurum olmaktır.
Amaç
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümünün amacı üst düzey akademik yeteneğe ve spor yeteneğine sahip, göz-el-ayak eşgüdümü sağlayabilen, bedence sağlam ve güçlü, spora karşı ilgili ve bu alanda başarılı, düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen, iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan, insanlarla iyi iletişim kurabilen sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen, kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Spor Bilimleri Fakültesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bünyesinde; • 9000 m2 Spor Salonu, • 9000 m2 Kapalı Tribün Alanı, • 13.600 m2 Çim Futbol Sahası, • 2350 m2 Suni Çim Futbol Sahası, • 2350 m2 Voleybol-Basketbol Sahası, • 2850 m2 Tenis Sahası, • 60 m2 Kapalı Koşu Pisti, bulunmaktadır. Fakülte Binası İçinde İse; • 1 Adet Amfi, • 1 Adet Bilgisayar Laboratuvarı, • 26 Adet Derslik, • 1 Adet 40 Kişi kapasiteli 20 m2 Kantin, • Öğretim Elamanlarına İçin Toplam 400 m2, 23 Adet Çalışma Odası, • İdari Personele İçin Toplam 160 m2’den Oluşan 10 Adet Çalışma Odası, • 2 Adet Toplantı ve Konferans Salonu, • 1 Adet 500 m2 Ambar Alanı, • 1 Adet 20 m2 Arşiv, bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Fakülte Bünyesinde; 62 Adet Masaüstü Bilgisayarı, 25 Adet Taşınabilir Bilgisayar, 22 Adet Projeksiyon, 1 Adet Barkod Okuyucu, 1 Adet Fotokopi Makinası, 1 Adet Fotoğraf Makinası, 5 Adet Kamera, 3 Adet Televizyon, 18 Adet Yazıcı, 1 Adet Müzik seti, 1 Adet Ev Sineması, 1 Adet Optik Okuyucu, Kütüphanede 200 Adet Kitap, bulunmaktadır. Tüm dersliklerde ve amfide projeksiyon cihazı, bilgisayar ve internet bağlantısı mevcuttur. Ayrıca, Bilgi-İşlem ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde ortak kullanıma sahip internet bağlantılı 22 adet bilgisayar donanımı vardır.(Lisans ve lisansüstü öğrencilerin günde 8 saat kullanıma açık).
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu