Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Savaş DUMAN
Bölüm Başkanı
Rekreasyon; rekreasyonel spor branşları, antrenman bilimi, spor yönetimi, iletişim, motor öğrenme, motor beceri, beslenme, turizm, sağlık için spor, spor psikolojisi ve program geliştirme konularını içeren interdisipliner bir alandır. Rekreasyon Bölümü, öğrencilere teorik ve pratik bilgilerini geliştiren dersler sunmaktadır.
Misyon
Rekreasyon biliminin akademik ve sosyal hayattaki öneminin ülkemizde kavratılmasına ve ülkemizdeki bu alandaki eksikliklerin giderilmesine katkı sağlamak, yetişmiş eleman gereksinimi konusunda farkındalık yaratmak, erdemli, bilgili, çağdaş, etik değerlere bağlı, yapıcı, yaratıcı, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin Rekreasyon Uzmanı yetiştirmek.
Vizyon
Rekreasyon alanında yapılan ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalarla, rekreasyon bilimi ve uygulamalarının gelişimine katkıda bulunmak, fiziksel yönden aktif ve sağlıklı bir toplum yaratmaya öncülük eden bir kurum olmak.
Amaç
Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için etrafındaki tüm bireylerin değerlerine saygılı, ilkeli, yaratıcı ve çok yönlü düşünebilen, bireysel farklılıklara saygılı ve değer veren, hareketliliğe uyum sağlayabilecek bedensel yeterlilikte, iletişim becerileri güçlü, çağdaş, evrensel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, alanında yetkin ve lisansüstü öğrenime hazır, bilimsel bilgi üretebilen ve bunları kullanabilen bilim etiğine sahip, mesleki gelişimin yaşam boyu öğrenim ile sağlanacağına inanan ve rekreasyon yönetimi konusunda bilgi, beceri ve donanıma sahip olan “Rekreasyon Uzmanları” yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Spor Bilimleri Fakültesi Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bünyesinde; • 9000 m2 Spor Salonu, • 9000 m2 Kapalı Tribün Alanı, • 13.600 m2 Çim Futbol Sahası, • 2350 m2 Suni Çim Futbol Sahası, • 2350 m2 Voleybol-Basketbol Sahası, • 2850 m2 Tenis Sahası, • 60 m2 Kapalı Koşu Pisti, bulunmaktadır. Fakülte Binası İçinde İse; • 1 Adet Amfi, • 1 Adet Bilgisayar Laboratuvarı, • 26 Adet Derslik, • 1 Adet 40 Kişi kapasiteli 20 m2 Kantin, • Öğretim Elamanlarına İçin Toplam 400 m2, 23 Adet Çalışma Odası, • İdari Personele İçin Toplam 160 m2’den Oluşan 10 Adet Çalışma Odası, • 2 Adet Toplantı ve Konferans Salonu, • 1 Adet 500 m2 Ambar Alanı, • 1 Adet 20 m2 Arşiv, bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Fakülte Bünyesinde; 62 Adet Masaüstü Bilgisayarı, 25 Adet Taşınabilir Bilgisayar, 22 Adet Projeksiyon, 1 Adet Barkod Okuyucu, 1 Adet Fotokopi Makinası, 1 Adet Fotoğraf Makinası, 5 Adet Kamera, 3 Adet Televizyon, 18 Adet Yazıcı, 1 Adet Müzik seti, 1 Adet Ev Sineması, 1 Adet Optik Okuyucu, Kütüphanede 200 Adet Kitap, bulunmaktadır. Tüm dersliklerde ve amfide projeksiyon cihazı, bilgisayar ve internet bağlantısı mevcuttur. Ayrıca, Bilgi-İşlem ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı bünyesinde ortak kullanıma sahip internet bağlantılı 22 adet bilgisayar donanımı vardır.(Lisans ve lisansüstü öğrencilerin günde 8 saat kullanıma açık).
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu