Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Durmuş SEZER
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Durmuş SEZER
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Durmuş SEZER
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Durmuş SEZER
Mevlana Koordinatörü
Aydın İktisat Fakültesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde Ekonomi Finans, Maliye, Ekonometri, İktisat ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde aktif olarak eğitim vermektedir. 2021 yılı itibariyle toplamda 2006 öğrenciye eğitim hizmeti veren Aydın İktisat Fakültesi, genç ve dinamik bir akademik ve idari kadroya sahiptir. Güncel işletme yönetimi yaklaşımlarını benimsemiş, girişimci, yenilikçi, rekabet edebilen, analitik düşünen, hızlı karar alan, kalifiye ve donanımlı yönetici adayları yetiştirmek amacıyla fakültemizde işletme bölümü açılması planlanmaktadır.
Tarihçesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Bakanlar Kurulunun 15.06.2011 tarih ve 2011/2018 sayılı kararı ile kurulmuş olup eğitim-öğretim faaliyetlerine 2013-2014 Akademik Yılında Ekonomi ve Finans Bölümüne öğrenci alarak başlamıştır. 2013-2014 Akademik Yılında 203 öğrenci ile başlayan eğitim-öğretim faaliyetleri 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Ekonometri Bölümü, Maliye Bölümüne, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılında İktisat Bölümüne ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Uluslararası İlişkiler Bölümüne öğrenci kabulleri ile 2019 yılı itibariyle yaklaşık 2000 öğrenciye hizmet vermektedir. İşletme Bölümü ve Kamu Yönetimi Bölümü kurulmuş olup henüz öğretim üyesi atamaları yapılmaktadır. 2012-2015 yılları arasında, Çakmar Köyü Ziraat Fakültesi binasında verilen eğitim-öğretim hizmetleri, kalitenin arttırılması amacı ile Eylül 2015’de Merkez Yerleşkede bulunan Merkezi Derslikler II Binasına alınmış ve müstakil hizmet binası inşaatı, Üniversitemiz Rektörlüğünce başlatılmıştır. 38 akademik ve 8 idari personel ile hizmet vermektedir.
Misyon
İşletmecilik alanında uluslararası nitelikte kaliteli eğitim verebilen ve bilimsel gelişmeye katkı yaratan akademik kadrosuyla kendine güvenen; dünyadaki gelişmeleri izleyen ve analiz edebilen; yaratıcı ve yenilikçi geleceğin yöneticileri ve girişimcilerini yetiştirmektir.
Vizyon
Ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilecek nitelikli bilimsel araştırma ve yayın yapabilen, öğrenciler tarafından öncelikli olarak tercih edilen bir bölüm olmaktır.
Amaç
İşletme Bölümü’nün amacı, işletmecilik alanındaki temel ilke ve yönetim fonksiyonlarına hakim; başarılı bir yönetici olabilmenin gerekliliklerini yerine getirebilen; işletmenin pazar çevresini analiz edebilen ve içinde bulunduğu koşullara uyum sağlayabilen; stratejik kararlar verebilen ve bu kararları doğru şekilde uygulayabilen; problemleri öngörebilen ve bunları çözme yeteneğini geliştirebilen; işletmenin bütün bölümlerinde görev yapabilen; alanı ile ilgili konularda bireysel ya da takım çalışmasını etkili bir şekilde yürütebilen; hukuki sorumluluğa sahip; ekonomi ve borsa ile ilgili temel kavramlara hakim; kendi adına işletme kurup başarılı bir şekilde sürdürebilen; ülke ekonomisi ve işletmeler açısından dış ticaretin önemini kavrayacak; mesleği ile ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen; etkili iletişim becerilerine sahip; yönetim, pazarlama, insan kaynakları, finans gibi alanlarda uzmanlaşmış liderlik özelliklerine sahip geleceğin yöneticilerini yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Aydın İktisat Fakültesi binası 5560 m2’lik alan üzerine kurulu (A Blok 1 Kat, C Blok 2 kat) Merkezi Derslikler II’de bulunmaktadır. Bina içinde fakültemize tahsis edilen A Blok 1. Kat 3260 m2 ve C Clok 2. kat 1700 m2 dir. Kullanım alanımız dahilinde 6 adet 108 m2, 5 adet 72 m2, 1 adet 110 m2 derslik ve 280 m2 amfi bulunmaktadır. 4 adet 50 m2 Bölüm Başkanı odası, 6 adet 50 m2 Öğretim Elemanı odası bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Tüm dersliklerde ve amfide projeksiyon cihazı, bilgisayar ve internet bağlantısı mevcuttur. Ekonometri Lisans Programı için 125 m2’ lik bir alana sahip 2 bilgisayar laboratuvarları mevcuttur. Ayrıca gerekli görüldüğü hallerde kampus sınırı içinde yer alan Mühendislik Fakültesi’nin 60 kişilik bilgisayar laboratuvarından da yararlanma olanağına sahip bulunmaktayız.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu