Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Eğitim Öğretim Sistemi
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, bünyesindeki 9 Bölüm altında halihazırda 7 programda 4 yıllık lisans öğretimi yapan bir kurumdur. Aynı zamanda 12 lisansüstü program, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak, Fakülte'deki akademik personel tarafından koordine edilerek yürütülmektedir. Fakültede uygulanan eğitim öğretim sistemine ait hukuki altyapı, esas itibariyle "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na" ve "Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne" dayanır. Fakülteye LYS sınav sonucuyla, yatay ve dikey geçiş yoluyla ve yabancı uyguklu öğrenci kabulu yoluyla öğrenci kabul edilir. Her öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihlerde, mevzuata uygun şekilde kayıt yenilemek zorundadır. Her öğrencinin bir "öğrenci danışmanı" vardır. Fakülte'de bir öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki yarıdönemden oluşur. Fakültede sınav takvimi yıllık olarak bir önceki yılın Nisan ayı içinde belirlenir ve ilan edilir. Öğretim dili genel olarak Türkçe'dir. Uluslararası İlişkiler Bölümü Uluslararası İlişkiler Lisans Programında kısmi İngilizce eğitime başlanmıştır. Ayrıca Erasmus Öğrenci Değişim Programıyla gelen yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce sınıflar açılmaktadır. Fakülte'de dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Hem yerel hem de AKTS kredisi uygulaması vardır. Ders eşdeğerliği, kredi aktarımı, sınavlar, notlar ve değerlendirme, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre yapılır. Notlar 100 üzerinden verilir. Öğrencinin ders geçebilmesi için, 100 tam not üzerinden yapılan değerlendirmenin sonucunda ağırlıklı ortalama biçiminde hesaplanan notun, lisans programlarında 60, yüksek lisans programlarında 70 ve doktora programlarında 75 olması gerekir. Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde notların 100'lük sistemden diğer not sistemlerine ne şekilde dönüştürüleceği gösterilmiştir. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans programlarından birini tamamlayan her öğrenciye "lisans diploması" verilir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası geçiş veya değişim bulunmamamaktadır. Ancak Erasmus ve Farabi programlarıyla üniversitelerarası değişim mümkündür.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Ekonometri alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Öğrencilerin bölüme kabulü için aşağıda belirtilen koşullardan birinin olması gerekir: a) ÖSYM tarafından programa yerleştirilmiş olmak, b) Yatay ve dikey geçişlerde gerekli koşulları taşımak, c) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü için gerekli koşulları taşımak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Ders Muafiyeti Dikey ya da Yatay Geçişle gelen öğrencilere krediler ve dersin içeriği uyduğu takdirde ders muafiyeti yapılabilmektedir. Ders Saydırma Dikey ya da Yatay Geçişle gelen öğrencilere krediler ve dersin içeriği uyduğu takdirde ders saydırma yapılabilmektedir. Ayrıca başka üniversitelerde yaz okulunda ders alınması halinde kredi ve dersin içeriği uyması koşuluyla ders saydırması yapılabilir. YÖK Yönetmeliği ADÜ Yönetmeliği
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Mezun olabilmek için gereken en az ulusal kredi? Bölümden mezun olabilmek için mezuniyet kredisi en az 141 kredi olmalıdır. Mezun olabilmek için gereken en az AKTS kredisi? Bölümden mezun olabilmek için en az 240 AKTS kredisi aranmaktadır. Mezun olabilmek için gereken en az not ortalaması? Bölümden mezun olabilmek için 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması şartı aranmamaktadır.
Program Profili
Ekonometri bölümünün amacı; iktisadi ve ticari alanda hizmet verebilecek bilgi ve donanıma sahip, Türkiye ve dünyadaki ekonomik olayları takip eden ve yorumlayabilen ekonomistler ve istatistikçiler yetiştirmektir. 8 yarıyıl olarak tasarlanan Lisans Programı, ekonomik teoriler, kavramlar, ekonometri, istatistik, modelleme ve iktisadi alanda bilgiler vererek mesleki yetkinlik kazandırmayı hedeflemektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Kamu ve özel sektörde çeşitli iş kollarında istihdam edilebilir. Mezunlar kamunun çeşitli kuruluşlarında ve özel sektörde çeşitli finansal ve ticari işletmelerde iş bulabilir.
Üst Derece Programlara Geçis
Yüksek bir transkripte sahip olmak ve alttan aldığı başarısız dersi bulunmamak.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için bir ara sınav, ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler, mezun olmaya hak kazanırlar.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu