Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Savaş DUMAN
Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Yasin YILDIZ
Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı
Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrencilerimiz, lisansüstü eğitim için üniversitemize bağlı enstitüler bünyesindeki anabilim dallarına başvuruda bulunabilirler. Her yıl enstitüler tarafından alınan kararlar doğrultusunda lisansüstü eğitime alınacak öğrenci sayısı ve niteliği belirlenmektedir. Rekreasyon anabilim dallarının başvuru şartları her yıl belirli dönemlerde ilan edilmektedir. Alınacak öğrenci sayısı ve niteliği enstitüye ve anabilim dalına göre farklılıklar göstermekle beraber, başvuruda bulunacak öğrencilerden belli seviyelerde ALES puan şartını sağlaması beklenmektedir. İlgili enstitü veya anabilim dalının ALES puan şartını sağlayan adaylar anabilim dalı başkanlığı tarafından yapılacak olan bilim sınavında başarılı olmak durumundadır. İlgili anabilim dallarının ilanlarını aşağıdaki bağlantılardan takip edebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için akademik danışmanlarınızla iletişime geçebilirsiniz.
Tarihçesi
Bugün Türkiye’de yaklaşık 15’den fazla Rekreasyon Anabilim dalı hizmet vermektedir.
Misyon
Rekreasyon alanındaki evrensel bilgi birikimine katkı sağlayan bilim insanlarının önderliğinde topluma rekreasyon hizmetleri sunan, yenilikçi araştırmalar yapan, akademik olarak kazandığı bilgi ve becerilerle ulusal ve uluslararası alanda aranan seçkin rekreasyon alanında bilim uzmanları yetiştirmektir.
Vizyon
Rekreasyon alanında uluslararası standartlarda eğitim-öğretimi ile bilim ve teknolojik gelişmeler ışığında, araştırmacı, yenilikçi, alanında lider, gelişimlere açık, fiziksel yönden aktif ve sağlıklı bir toplum oluşturmaya katkı sağlayan öncü bir program olmaktır.
Amaç
Rekreasyon uzmanlığı mesleğini evrensel bilgi ve etik değerler ışığında uygular. Rekreasyon ve serbest zaman kavramının disiplinler arası yapısına uygun olarak iş birliği içinde çalışır. Fiziksel aktivite, spor, kültürel ve sanatsal etkinlikler niteliğinde rekreasyon organizasyonlarıyla toplumun fiziksel, zihinsel, duyuşsal, ruhsal ve sosyal sağlıklarına hizmet eder. Araştırmacı, yenilikçi ve girişimci olarak rekreasyon bilim uzmanlığı mesleğini icra eder. Rekreasyon alanındaki ulusal ve uluslararası standartlar doğrultusunda mesleki gelişimini sürdürür. Toplumun her kesiminin serbest zaman değerlendirme ihtiyaçlarını karşılamak için rekreasyon etkinliklerini tasarlar, planlar ve yönetir.
Fiziki Altyapı
Program Spor Bilimleri Fakültesi ve Sosyal Bilimleri Enstitüsü ve Üniversitemiz laboratuvar olanaklarını kullanabilmektedir.
Teknik Altyapı
Programda Üniversitemiz laboratuvar, gençlik merkezi, dış ilişkiler, kütüphane gibi birimlerimizden faydalanılmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu