Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Doç. Dr. Kurtuluş BOZKURT
Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Hatice ARMUTCUOĞLU TEKİN
Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Özgür BALMUMCU
Anabilim Dalı Koordinatörü
Ekonomi yüksek lisans programı, temelde iktisat formasyonu almış öğrencilere yönelik olmakla birlikte, farklı disiplinlerden gelen öğrencilere de açıktır. Başvuru için öğrencilerin ALES’ten ilan metninde belirtilen puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekir. Programın toplam kredisi ise 120 AKTS'dir. Bir dersten başarılı olabilmek için en az 70 puan (B3) almak gerekmektedir. Ekonomi yüksek lisans programının süresi dört yarıyıl olup program en fazla altı yarıyılda tamamlanmalıdır. Ekonomi yüksek lisans programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, biri zorunlu yedisi seçmeli en az sekiz ders, bir seminer ile uzmanlık alan dersleri ve tez çalışmasından oluşur. Ekonomi yüksek lisans programı, öğrencilerin çağdaş iktisat biliminin gerektirdiği bilgileri edinmesini ve mezun olduktan sonra kendi istedikleri alanlarda çalışabilmeleri için ihtiyaç duyacakları altyapının oluşturulmasını sağlar. Program, lisans eğitimini tamamlamış kişileri spesifik alanlarda doktora eğitimine, esnek düşünce yapısına sahip, alanında yeterli bireyler olarak kamu sektörüne ve özel sektöre hazırlar.
Tarihçesi
Ekonomi yüksek lisans programı 2021-2022 eğitim-öğretim takviminde başladığı akademik faaliyetlerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi ana bilim dalına bağlı olarak devam etmektedir.
Misyon
Program hem doktora yapmak isteyen öğrencilere gerekli iktisat bilgi ve teknik donanımını sağlamayı hem de kamu ve özel kesim kurum ya da işletmelerinin ihtiyaç duydukları nitelikli araştırmacı ve yönetici iktisatçı ihtiyacına cevap vermeyi misyon edinmiştir.
Vizyon
Program öğrencileri ileri düzeyde analitik yöntem ya da teknikleri kullanma becerisi ve modern iktisadın teorik ve uygulamalı bilgileri ile donatmayı vizyon edinmiştir.
Amaç
Özgün ve bağımsız düşünebilen, araştırma yapmak için gerekli bilgiyi ve beceriyi kazanmış ve farklı alanlardaki bilgiyi alanındaki çalışmalarla bütünleştirebilen, yenilik için kullanabilen ve eleştirel bakış açısına sahip, alanındaki sorunlara çözüm üretebilen, etik değerlerle donatılmış uzmanlar yetiştirmek hedeflenmektedir.
Fiziki Altyapı
Ekonomi yüksek lisans programının eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüttüğü Söke İşletme Fakültesi'nde 48 ve 78 kişilik sınıflar bulunmaktadır. Gerekirse yüksek lisans derslerinde kullanılabilecek toplantı salonu da mevcuttur. Kütüphanesi ve yemekhanesi öğrencilere hizmet vermektedir.
Teknik Altyapı
Ekonomi yüksek lisans programının eğitim-öğretim faaliyetlerini yürüttüğü Söke İşletme Fakültesi'nde ders saatlerinde kullanıma açık 80 adet internet bağlantılı bilgisayar bulunmaktadır. Aynı zamanda 24 saat kesintisiz yüksek hızlı internet bağlantısı tüm fakülte binasında kablosuz olarak sunulmaktadır. Dersliklerde projeksiyon cihazı mevcuttur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu