Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Ferit ÇOBANOĞLU
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Göksel ARMAĞAN
Anabilim Dalı Koordinatörü
Doç. Dr. Altuğ ÖZDEN
Anabilim Dalı Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Halil İbrahim YILMAZ
Anabilim Dalı Koordinatörü
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Renan TUNALIOĞLU
Erasmus Değişim Koordinatörü
Tarım Ekonomisi Bölümü fakültenin kuruluşuyla faaliyete başlamıştır. 1997 yılında Yüksek Lisans programı, 2014 yılında Doktora programı açılmıştır. Tarım Ekonomisi Bölümünün iki ana bilim dalı bulunmaktadır: Tarımsal İşletmecilik ve Tarım Politikası ve yayım. Tarımsal işletmecilik, tarımsal işletmelerin planlanması ve analizi, tarımsal ürünlerin pazarlanması, kooperatifçilik, finansman gibi konuları inceler. Tarım politikası ve yayım ise, tarımda uygulanan politikaların iç ve dış etkilerini, tarımsal yayım çalışmalarını ve kırsal kesimin sosyo-ekonomik yanını inceler. Bölüm yüksek lisans programına sahiptir. Bölümdeki güncel araştırmalar tarımsal pazarlama, sözleşmeli çiftçilik ve uluslar arası ticaret konularını içermektedir. Tarım Ekonomisi Alt Programını bitirenler, ziraat mühendislerinin çalıştırılabileceği her kurum ve kuruluşta görev alabilirler. Yatırımcı kuruluşlarda planlamacı, tarımsal kredi veren bankalarda finans yöneticisi, büyük tarım işletmelerinde, tarıma dayalı sanayi işletmelerinde, ihracatçı firmalarda yönetici olarak özellikle tercih edilmektedirler. Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenciler ise, birçok kamu ve özel sektör kuruluşunda görev alabilmektedirler. Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Araştırma Enstitülerinin yanı sıra Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’na bağlı birçok üniversitede öğretim elemanı olarak çalışabilme fırsatı yakalayabilmektedir.
Tarihçesi
Tarım Ekonomisi Bölümü, Ziraat Fakültesinin bir bölümü olarak 1992 yılında kurulmuştur. 1997 yılında ise Yüksek Lisans programı 2014 yılında Doktora programı açılmıştır. Bölümde Tarım Politikası ve Yayım ile Tarım İşletmeciliği adı altında iki anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümde 4 Profesör, 3 Doçent, 1 Araştırma Görevlisi Doktor ve 1 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.
Misyon
Tarım Ekonomisi alanında eğitim ve öğretim hizmeti vererek gerek tarıma dayalı sanayi ve gerekse tarımsal kamu hizmeti veren kuruluşlarda etkin bir şekilde çalışabilecek bireyler yetiştirmek ve bölgesel ve ulusal ölçekte tarım ekonomisi alanında araştırmalar yapmak
Vizyon
Bölümümüzde mesleki açıdan dünyadaki gelişmelerle eşzamanlı hareket eden, temel yapılanmasını sağlamış, kaliteli, standartlarını oluşturmuş, öğrencilerini hem mesleki hem de sosyal hayata hazırlayabilen bir eğitim hizmeti oluşturmak ve bölgenin ve ülkemizin tarımsal sorunlarına yönelik araştırmalar yaparak çözümler üretebilen bir yapıya gelebilmek.
Amaç
İlgi alanına giren konularda araştırmalar, lisans ve yüksek lisans eğitimi yapmak, yayım ve bilimsel etkinlikler düzenlemektir. Bu kapsamda amacı aşağıdaki gibi özetlenebilir. • Tarımın ekonomik, sosyal ve politik sorunlarına uluslar arası, ulusal, bölgesel, çiftlik bazında araştırmalar yaparak uygulanabilir çözümler üretmek. • Ülkesel ve yöresel tarım sorunlarına makro ve mikro açıdan yaklaşmak, politikalar üretmek. • Çağdaş üretim tekniklerini uygulamaya dayanan, ekonomik prensiplerin benimsendiği, tarım işletmelerinin yönetimi, örgütlenmesi, entegrasyonu, uluslar arası ilişkileri konusunda eğitim vermek. • Araştırma ve eğitim konusunda uluslar arası ve ulusal, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Fiziki Altyapı
Bölümümüzde Yüksek Lisans öğrencilerinin kullanabileceği projeksiyon ve bilgisayar destekli, seminer ve toplantı uygun bir dökümantasyon merkezi bulunmaktadır. Ayrıca lisans öğrencileri fakültemizin bilgisayar ve kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.
Teknik Altyapı
Bölümümüzde Yüksek Lisans öğrencilerinin kullanabileceği projeksiyon ve bilgisayar destekli, seminer ve toplantı uygun bir dökümantasyon merkezi bulunmaktadır. Ayrıca lisans öğrencileri fakültemizin bilgisayar ve kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmektedirler.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu