Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. İbrahim YALÇIN
Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Yüksel AYDOĞAN
Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Ahmet KILIÇKAN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Ahmet KILIÇKAN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Ahmet KILIÇKAN
Farabi Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Ahmet KILIÇKAN
Mevlana Koordinatörü
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Tarım Makinaları Ana Bilim Dalında 5 Profesör, 1 Doçent ve 2 Doktor Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Bölümümüz öğretim üyeleri mevcut lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini başarıyla yürütmektedir. Bölümümüzde eğitim, teorik dersler, laboratuvar ve atölye uygulamaları ile öğrenci stajlarını kapsamaktadır. Öğrenciler fakültemizdeki eğitimlerinin son yılında bölümümüzden aldıkları derslerle alınan temel derslerin üzerine daha spesifik bilgiler edinmiş olmaktadırlar. Bölümümüz mezunları Ülkemizde Tarım Alet ve Makinaları sektörünün her alanında kamu ve özel işyerlerinde görev yapmaktadırlar.
Tarihçesi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümünü 1992 yılında kurulmuştur. 1993 yılında lisans, 1997 yılında da yüksek lisans ve 2006 yılında da doktora eğitimine başlanmıştır.
Misyon
Tarım Makinaları imalat ve hizmet sektöründe; tasarım, üretim, uygulama ve ar-ge çalışmalarında görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede analitik yaklaşıma sahip, takım çalışmasına yatkın, mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip, bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen öğrenciler yetiştirmek.
Vizyon
Uluslararası düzeyde eğitim-öğretim veren ve ürettiği bilgi ile ulusal kalkınmaya katkı sağlayan, alanında öncü bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.
Amaç
Programın amacı, modern teknolojileri uygulayabilen, üretici ve sanayi kuruluşlarına uyum sağlayabilen, tarım makinaları alanındaki problemleri bilimsel metotlarla analiz eden ve çözebilen, güvenli ve yüksek kalitede makine ve ekipman üretebilen, etik değerlere sahip, innovasyon gücü olan, üretken ve araştırmacı mühendisler yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Aydın’ın 20 km. güneyinde 2400 dekarlık bir alan üzerinde bulunmaktadır. 52.000 m2 kapalı alana sahip fakülte 17 bloktan oluşmaktadır. Bölüm alt yapısında, Amfi ve Derslikler, Bilgisayar Odası, Deneme ve Test Alanları, Kütüphane, Mekanik Atölye, Süt Sağma Makinaları Test Laboratuvarı, Süt Soğutma Tankları Test Laboratuvarı, Tarım Alet ve Makinaları Müzesi, Tarım Makinaları Test ve Araştırma Laboratuvarı, Toplantı Salonu (Projeksiyon ve bilgisayar destekli seminer ve toplantılara uygun), Biyolojik Malzeme ve Ekim Tekniği Laboratuvarı, Yüksek Lisans Odası, bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu