Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Lisans düzeyinde edinilen bilgileri derinleştirerek uygulamaya koyabilme
2.Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme
3.Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli güncelleştirebilme
4.Bilimsel araştırma sürecinde uygun yöntem ve analizleri belirleyebilme, sonuçlarını değerlendirebilme
5.Toprak kullanımı ve bitki gelişimi ile ilgili sorunlara çözüm üretebilme
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu