Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Klinik psikoloji alanındaki temel kavram ve kuramları, bireyi ele alışında kullanabilir.
2.Psikolojik sıkıntıların önlenmesi, değerlendirilmesi ve psikoterapiyle ilgili uygulama yapabilir.
3.Klinik psikoloji konularına disiplinler arası perspektiften bakabilir.
4.Psikolojik sorunların ortaya çıkması ve ele alınmasıyla ilgili bilimsel araştırma yapabilir.
5.Nesnel ve yansıtmalı psikoloji ölçüm araçlarını, gözlem ve görüşme tekniklerini kullanabilir.
6.Nesnel psikolojik ölçüm araçlarını, gözlem ve görüşme tekniklerini kullanarak psikolojik değerlendirme yapabilir ve değerlendirmede elde ettiği bulguları raporlaştırabilir.
7.Psikolojik değerlendirme sonucuna uygun psikoterapi uygulaması gerçekleştirebilir.
8.Toplum ruh sağlığının korunması ve sorunları önlenmesi konusunda çalışmalar yapabilir.
9.Diğer bilim dallarıyla disiplinler arası çalışma yürütebilir.
10.Bilimsel araştırma ve uygulama çalışmalarında etik duyarlılığa ve sorumluluğa sahiptir.
11.Farklı toplumsal kurumların ruh sağlığı konusundaki danışmanlık gereksinimlerini karşılayabilir.
12.Mesleki kimlik duyarlılığı geliştirir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu