Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Hüseyin VOYVODA
Anabilim Dalı Başkanı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Kerem URAL
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Serdar PAŞA
Farabi Değişim Koordinatörü
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları (Veteriner) Doktora Programı 2006, (Veteriner) Yüksek Lisans Programı 2001 yılında açılmıştır. Günümüze kadar 1 doktora öğrencisi ve 11 yüksek lisans öğrencisi tezini başarıyla tamamlamış, 7 öğrenci de tez çalışmasına devam etmektedir. Akademik kadro olarak halen üç profesör ve bir doçentle doktora programı yürütülmektedir. İç Hastalıkları (Veteriner) Doktora ve Yüksek Lisans programlarında büyük hayvan ve küçük hayvan hekimliği ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler verilerek; bu alanlarda öğrencilerin doktora (PhD) ve uzmanlık yapmalarına olanak sağlanmıştır.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları (Veteriner) Doktora Programı 2006, (Veteriner) Yüksek Lisans Programı 2001 yılında açılmıştır. Günümüze kadar 1 doktora öğrencisi ve 11 yüksek lisans öğrencisi tezini başarıyla tamamlamış, 7 öğrenci de tez çalışmasına devam etmektedir. Akademik kadro olarak halen üç profesör ve bir doçentle doktora programı yürütülmektedir. İç Hastalıkları (Veteriner) Doktora ve Yüksek Lisans programlarında büyük hayvan ve küçük hayvan hekimliği ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler verilerek; bu alanlarda öğrencilerin doktora (PhD) ve uzmanlık yapmalarına olanak sağlanmıştır.
Misyon
Bilimsel düşüncenin rehberliğinde ve evrensel değerlerin ışığında özgür, girişimci, yaratıcı, yeniliklere açık, ülkesine ve insanlığa karşı sorumlu, nitelikli bireyler yetiştirmek.
Vizyon
Sahip olduğu bilimsel birikim ve deneyimle ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlığı olan; eğitim-öğretim süreci içinde üreteceği bilgi ve kazandıracağı geniş bakış açısıyla bilim dünyasına olduğu kadar, ülke kalkınmasına da katkıda bulunacak önder bir birim olmak.
Amaç
İç Hastalıkları (Veteriner) Lisansüstü Programlarının temel hedefi, ilgili alana bilimsel katkı yapabilecek, etkin ve rasyonel çalışma disiplini, kazanmış, girişimci insan gücünün yetiştirilmesidir. İç Hastalıkları (Veteriner) Doktora ve Yüksek Lisans Programı ile öğrencilerin ilgili alanlarda uzmanlaşmaları ve bu disiplindeki becerilerini geliştirebilmeleri sağlanmaktadır. Doktora ve Yüksek Lisans eğitimi sırasında gerekli temel bilgilerin verilmesi yanında, alandaki güncel gelişmelerin takip edilmesi, kaynak tarama ve değerlendirilmesi ile proje hazırlama ve yürütmeye yönelik bilgiler aktarılır. Lisansüstü eğitimi sırasında hızlı bir şekilde bilgiye ulaşma, ulaşılan bilginin değerlendirilerek teoriye ve pratiğe aktarılması sağlanır.
Fiziki Altyapı
İç Hastalıkları Kliniği; Büyük Hayvan ve Küçük Hayvan Klinikleri olmak üzere iki grupta toplanmıştır. Büyük Hayvan Kliniğinde Ruminantlar ve Atların iç hastalıkları kapsamındaki hastalıkların tanı, sağaltım ve korunma konularında klinik hizmeti verilmekte, talep doğrultusunda çevredeki işletmelere danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.
Teknik Altyapı
Küçük Hayvan Kliniğinde, rutin poliklinik hizmetler verilmesi yanında, belirli endoskopik uygulamalar ve kardiolojik (EKG) değerlendirme yapılmaktadır. Radyolojik ve ultrasonografik değerlendirmeler, hastanede bulunan olanaklardan sağlanmaktadır. Anabilim Dalında bulunan Merkez Laboratuvarda rutin hematolojik ve serum biyokimyasal analizler, kan gazı ölçümleri, bazı bakteriyel, viral ve paraziter enfeksiyonların tanısına yönelik hızlı immunokromatografik testler, sitolojik muayeneler, koagülasyon profili, idrar ve dışkı analizleri yapılmaktadır. Bu yönüyle Merkez laboratuarı; tanı, sağaltım etkinliğinin kontrolü ve araştırma kapsamındaki analizlerin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu