Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Patoloji (Veteriner) Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Yüksek Lisans Programının süresi en az dört yarıyıldır. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer, uzmanlık alan dersi, tez çalışması ve tez savunmasından oluşur. Yüksek Lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ilgili koşullar ve kurallar uygulanır.
Kazanılan Derece
Bilim Uzmanı
Kayıt ve Kabul Koşulları
Yüksek Lisans Programı’na başvuracak adayların Veteriner Fakülteleri, Fen Edebiyat Fakülteleri, Su Ürünleri Mühendisliği Fakülteleri, Tıp Fakülteleri, Diş Hekimliği Fakülteleri, Eczacılık Fakülteleri ve Genetik öğretimi yapan yurt içi veya yurt dışı (Yüksek Öğrenim Kurumu tarafından denklik belgesine sahip) en az 4 (dört) yıllık fakülte veya yüksekokul diplomasına sahip olmaları gerekir. Doktora Programı’na öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde öngörülen esaslara göre yapılır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ilgili maddelerin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Yüksek Lisans Programının süresi en az dört yarıyıldır. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer, uzmanlık alan dersi, tez çalışması ve tez savunmasından oluşur. Yüksek Lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programındaki derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan bir öğrenci tez çalışmasına geçer. Tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Hazırladığı tezi, seçilmiş bir jüri önünde başarı ile savunan öğrencilere “Patoloji” alanında yüksek lisans diploması verilir.
Program Profili
Yüksek Lisans programının amacı; özellikle ekonomik ve halk sağlığı açısından önemli olan viral, bakteriyel, paraziter, mikotik ve enfeksiyöz olmayan hastalıkların morfoloji, biyoloji, teşhis, kontrol yöntemleri konularında nitelikli eleman yetiştirmek, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar, Üniversiteler'e, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'na, Belediyeler'e, Özel laboratuvarlara ve Özel kliniklere iş başvurusu yapabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler,ilgili bölümlerin Doktora programlarına başvuru yapabilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Ölçme ve değerlendirme; kısa sınav, ödev, ara sınav ve yarıyıl sınavlarından ibarettir. Bu sınav ve ödevlerin, derslerden başarılı olunabilmesi için sağladığı katkı oranı, derslerin ağırlığı ve AKTS'si ile değişkenlik göstermektedir. Öğrencinin yarıyıl sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir.
Mezuniyet Koşulları
Tez savunmasında başarılı olan öğrenci programdan mezun olur. Sağlık bilimleri Enstitüsünün internet sitesindeki ana sayfasında belirtilen koşulları sağladıktan sonra uzman olarak mezun olama hakkı kazanır.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu