Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Veterinerlik Biyokimyası Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Yüksek lisans programı 4 yarıyıl (2 yıl) sürelidir ve bu öğrenimini tamamlayanlara uzman diploması verilir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Bilim uzmanı
Kayıt ve Kabul Koşulları
Yüksek Lisans Programı’na öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde öngörülen esaslara göre yapılır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 120 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Programın amacı; canlı yaşamı ile ilgili kimya,biyoloji, klinik gibi sağlık bilimleri, beslenme ve çevreyi ilgilendiren konularda bilimsel ve teknolojik alanda gerekli katkıları sağlayabilecek, çalışma disiplinini kazanmış, objektif ve girişimcilik yetenekleri ile do natılmış nitelikli eleman yetiştirmektir.Tezli yüksek lisans programı en açok 21, en az yedi ders, bir seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur.Yüksek lisans programı ile ilgili ayrıntılı bilgi ve müfredat enstitünün internet sayfasında yer almaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Üniversiteler, Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, Özel ilaç firmaları, Özel klinikler
Üst Derece Programlara Geçis
Mezun olan öğrenci, doktora programları için için gerekli koşulları yerine getirerek doktora programlarda öğrenim görebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlar; kısa sınav, ara sınav ve yarıyıl sınavlarından ibarettir. Öğrencinin yarıyıl sınavına girebilmesi için; teorik derslerin en az %70’ine laboratuvar ve uygulamaların ise en az %80’ine katılmış olması gerekir. Arasına notunun % 40’ı ve final sınav notunun % 60 ‘ının toplamı en az 70 olmalıdır.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu