Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Veteriner parazitoloji çalışma alanı ile ilgili uzmanlık düzeyinde geliştirilmiş bilgilere sahiptir
2.Parazitoloji alanı ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrayarak tanımlar
3.Parazitoloji alanında edindiği bilgileri kullanarak, uzmanlık gerektiren sorunlara çözüm önerileri oluşturur
4.Parazitoloji alanına ait bilgileri, farklı disiplinlerdeki bilgiler ile bütünleştirerek yorumlar ve gerekli durumlarda bilimsel bilgi ve çözüm önerileri oluşturur
5.Veteriner Parazitoloji yüksek lisans programının kendisine sağladığı yetki ve sorumlulukların bilincinde olarak uzmanlığını uygulama yetkinliğinde olur (Yetkinlik: Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
6.Bilimsel bilginin elde edilmesi ve sunulması ile ilgili yöntemleri kavrar
7.Yüksek lisans eğitimi sırasında kazandığı bilgi ve becerileri değerlendirerek, mesleki bilgi gelişimini sağlayacak çalışmalarda yeni bilgileri ve bilgi kaynakları belirler ve kullanır
8.Mesleki ve profesyonel ortamdaki sosyal ilişkilerde ihtiyaç duyulabilecek teknolojik araçları kullanır
9.Alanı ile ilgili bilimsel bilgileri derler ve amaca yönelik olarak değerlendirerek yorumlar. Kendi alanındaki uzmanlıkları ile ilgili stratejiler geliştirerek bunları kullanır
10.Evcil hayvanlar ve insanlarda bulunan parazitlerin sistematiği, morfolojisi, biyolojisi, oluşturduğu hastalıklar hakkında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olur
11.Evcil hayvanlar ve insanlarda bulunan paraziter hastalıkların teşhis yöntemleri hakkında uzmanlık düzeyinde bilgi sahibi olur
12.Temel bir Parazitoloji laboratuarındaki cihazları ve sarf malzemelerini belirler ve kullanır
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu