Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.İktisat yüksek lisans tezli programından mezun olan bir öğrenci ekonominin bir alanında tez yazarak uzmanlaşmış ve o alanda yetkin bir bilgi donanımına sahip olarak yetişmiştir.
2.İktisat yüksek lisans mezunları özellikle kamu ve özel bankalarda, eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilebilmektedirler.
3.İktisatta yüksek lisansı tamamlayanlar makro ve mikroekonomi konularında analiz yeteneğine sahip olurlar.
4.Bu programdan mezun olanlar Türkiye'nin iktisat politikalarını inceleyerek hangi politikaların hangi durumda etkin olduğunu belirlemede başarılı olurlar.
5.Bu programda yüksek lisans derecesine sahip olanlar Türkiye'deki finansal piyasalar ve uluslararası finansal piyasalar konusunda kendilerini yetiştirebilirler.
6.Bu programdan mezun olmakla birlikte iktisadi düşünce sistemlerinin günümüz ekonomi politikalarını nasıl etkilediğinin incelenmesi konusunda başarılı olunur.
7.Bu programda yüksek lisans mezunu olarak öğrenciler Türkiye-Avrupa Birliği ekonomi ilişkileri konusunda bilgi sahibidirler ve bu konuda değerlendirme yapma şansına sahip olurlar
8.Yüksek lisansın tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler Türkiye'de bölgeler arası gelişme farklılığını sosyal ve ekonomik açıdan ele alma konusunda başarılı olurlar
9. Ekonomi uzmanı olarak piyasaya giren bu program mezunları ekonomide yeni değişim dinamikleri ve devletin yeni rolünün irdelenmesi konusunda yetkindirler.
10.Bu program mezunları Türkiye'de bilgi ve teknoloji gelişimini artırıcı eylemleri irdeleyerek ekonomiye yansımaları konusunda bilgi sahibi olurlar.
11.İktisat programında yüksek lisans tamamlamış bir öğrenci Türkiye'de meydan gelen finansal krizlerin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olurlar.
12.Bu program mezunları Türkiye'nin iktisat tarihini gözlemleme konusunda bilgi sahibi olurlar.
13.Bu program mezunları Türkiye'nin işgücü yapısı, işsizlik gibi verilere ulaşarak bu verilerle analizler yapılması konusunda uzman olarak yetişecektir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu