Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Turizm İşletmeciliği (Tezli) Yüksek Lisans Programı 60 AKTS kredisi ile 21 ulusal kredilik en az 7 ders ve bir seminer dersinden az olmamak koşulu ile uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını kapsayan toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.Seminer dersi ve tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersi kredisizdir ve bu dersler "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Öğrenciler, lisans eğitimi esnasında almamak koşulu ile lisanstan en fazla 2 ders seçebilirler.Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlık süresi hariç en az dört yarıyıl, en fazla altı yarıyıldır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora düzeyinde birer program yürütüldüğünden anabilim dalı içerisinde değişim veya geçiş söz konusu değildir. Ancak diğer üniversitelerin benzer nitelikteki programlarından yatay geçiş olanağı bulunmaktadır. Bu tür geçişlerde anabilim dalı kurulunun görüşü doğrultusunda intibak programları uygulanmaktadır.
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans
Kayıt ve Kabul Koşulları
Turizm İşletmeciliği Yükseklisans Programına başvurabilmek için; 1.Yurtiçi en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca eş değerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan mezun olmaları gerekir. 2. Lisans eğitimini turizm alanında yapmış olmaları gerekir. 3. ALES'den EA puan türünden en az 55 puan veya eşdeğeri bir sınavdan buna denk puan almış olmaları gerekir. 4. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması gerekmektedir. 5. Turizm İşletmeciliği Yükseklisans Programına başvuruda, adayların son başvuru tarihine kadar lisans diplomalarının aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği; Lisans not ortalaması ve not dökümü, ALES/ TUS veya eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavların sonuç belgesini hazırlamaları gerekmektedir. 6. YDS sınavından en az 40 veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almaları gerekmektedir. 7. Başvuru Formu
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü programlardan başardığı dersleri saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ile bu derslerin krediye sayılması ve hangi yarıyılda başlaması gerektiği; ABD’nın teklifi, EYK’nın kararı ile belirlenir Yatay geçişlerde öğrencinin aldığı tüm dersleri başarmış olması en az 70 not ortalamasını tutturmuş olması şartı aranır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Turizm İşletmeciliği (Tezli) Yüksek Lisans Programı 60 AKTS kredisi ile 21 ulusal kredilik en az 7 ders ve bir seminer dersinden az olmamak koşulu ile uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını kapsayan toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.Seminer dersi ve tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersi kredisizdir ve bu dersler "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Öğrenciler, lisans eğitimi esnasında almamak koşulu ile lisanstan en fazla 2 ders seçebilirler.Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlık süresi hariç en az dört yarıyıl, en fazla altı yarıyıldır. Derslerde başarı notu en az 70 olmalıdır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girmek için o dersin en az %70’ine devam etmiş olma koşulu vardır.
Program Profili
Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programında lisans yeterliliklerine dayalı olarak dört yarıyıllık eğitim verilmektedir. Eğitim dili Türkçedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar için konaklama işletmeleri, seyahat acenteleri, yiyecek-içecek işletmeleri, termal turizm merkezleri, tur operatörlüğü işletmeleri, kongre-konferans merkezleri, marina işletmeciliği, hava yolları ve charter şirketleri, denizcilik ve kurvaziyer işletmeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimleri, enformasyon merkezleri ve akademik kariyer gibi birçok farklı alanda istihdam olanağı mevcuttur.
Üst Derece Programlara Geçis
Turizm ile ilgili programlar başta olmak üzere birçok alanda doktora eğitimi yapma olanağı mevcuttur.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Programda öğrencilerin performansı ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ile ölçülür. Değerlendirme 100 tam üzerinden yapılır. Ara sınav notunun %40’ı ile final sınav notunun %60’ı toplamı en az 70 olan öğrenci başarılı sayılır. Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı veya karma sistemle yapılabilir. Her bir derste ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı önceden belirlenerek öğrenciye bildirilir. Değerlendirme sisteminin çift harf ve 4’lük sistemlerdeki karşılıkları tabloda verilmiştir. Değerlendirme Tablosu 100 Puan Çift Harf 4’lük Puan Değerlendirme 90-100 AA 4.00 Pekiyi 85-89 BA 3.50 Pekiyi 75-84 BB 3.00 İyi 70-74 CB 2.50 Orta 0-69 CC 2.00 Başarısız
Mezuniyet Koşulları
Turizm İşletmeciliği (Tezli) Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için 60 AKTS kredisi ile 21 ulusal kredilik 7 ders ve bir seminer dersinden az olmamak koşulu ile uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasını kapsayan toplam en az 120 AKTS kredi koşulunu sağlamak gerekir.
Staj Durumu
Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programında staj uygulaması bulunmamaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu