Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı ve seçilmiş bir jüri tarafından başarılı sayılan bir tezi başarıyla savunan öğrencilere Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında yüksek lisans diploması verilir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında bilim uzmanlığı diploması verilir.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları gerekmektedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Yüksek lisans öğrenim programı zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir.
Program Profili
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği yüksek lisans programının amacı Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel ve resmi okularda ve görev yapacak öğretmenlerin hem konu alan bilgisi hem de alan eğitimi yönünden kendilerini bilimsel anlamda geliştirmelerine yardımcı olmaktır
Mezunların İstihdam Profilleri
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Yüksek Lisans eğitimi mezunları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarında çalışabilir ayrıca sosyal bilgiler eğitimi alanındaki lisans programlarında araştırma görevlisi olarak istihdam edilebilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu