Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Virolojinin ve virusların hayvan ve insan sağlığı açısından öneminin kavratılması
2.Virusların morfolojik ve kimyasal yapısı, çeşitliliği, sınıflandırılması, çoğalması, enfeksiyon oluşturabilme ve hastalık yapabilme özellikleri, virusların çoğalma kabiliyetlerinin engellenebilme yollarının öğretilmesi
3.Viral hastalıklarda epidemiyoloji, mücadele ve kontrol stratejileri ile viral aşılar hakkında bilgi verilmesi
4.Virusların üretilmesi, izolasyonu, identifikasyonu, quantifikasyonu, viral hastalıklarda örnekleme ve kullanılan teşhis metotları hakkında bilgi ve beceri kazandırılması
5.Hayvan sağlığı açısından önemli olan, Türkiye’de görülen veya görülme ihtimali olan viral hastalıkların etiyolojisi, epidemiyolojisi, patogenezi, kliniği, patolojisi, teşhisi ve mücadelesi konusunda bilgi verilmesi
6.Aşılar ve aşı çeşitleri hakkında bilgi vermek ve Aşı ve aşı uygulamalarındaki yeni gelişmeler konusunda fikir edinmelerini sağlamak
7.Aşı uygulama hataları ve aşı komplikasyonları konusunda bilgi vermek ve farklı tip aşıların ve aşılama yöntemlerinin uygulanmasında avantaj ve dezavantajlarını öğretmek
8.Laboratuvar temel bilgisine sahip olmak ve viroloji laboratuvarı hakkında bilgiye sahip olmak
9.İyi laboratuvar uygulamaları ve laboratuvar güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak.
10.İyi laboratuvar uygulamalarının virolojideki önemi ve uygulanması hakkında bilgi kazandırmak.
11.Elde edilen bilimsel verilerin etik kuralları içersinde raporlanarak, tez, makale kitap gibi bilimsel yayınlarda kullanılması ve yazım kriterlerinin öğretilmesi
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu