Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Hemşirelik Esasları (Pamukkale Üniv. Ortak) Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Programında örgün eğitim verilmektedir ve klasik eğitim sistemi uygulanmaktadır. Eğitimler teorik ve uygulamalı eğitimleri kapsamaktadır. Eğitim-öğretim ve sınavlar Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine uygun olarak yürütülmektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Hemşirelik Bölümünde ulusal alanda Farabi Değişim Programı ve uluslararası alanda Erasmus Değişim Programı aktif olarak kullanılmaktadır. Geçiş Koşulları, Farabi ve Erasmus Değişim Programı Uygulama Esasları dikkate alınarak uygulanmaktadır.
Kazanılan Derece
yüksek Lisans Derecesi
Kayıt ve Kabul Koşulları
a- Yüksek lisans programına başvuracak adayların, yurt dışındaki okulların hemşirelikle ilgili bölümlerinden, yurt içi Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Hemşirelik Yüksekokulları ve Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik Bölümü (Lisans mezunu) mezunu olmaları gerekmektedir. b. Yüksek lisans programına öğrenci kabulü, 2547 sayılı Kanun’un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde öngörülen esaslara göre yapılır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Lisans Mezunu
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak, bir seminer dersini ve tez çalışmasını başarmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Programın eğitim dili Türkçe’dir. Alınması gereken AKTS miktarı en az 120 dir. Dersleri başarıyla tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak, elde ettiği sonuçları ortak protokolle bağlı bulundukları enstitü tez yazma esaslarına uygun olarak yazmak ve enstitü yönetim kurulunun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Uzman hemşire olarak istihdam edilir. Hemşirelikle ilgili yönetim görevlerinde lisans ve lisansüstü eğitime sahip hemşirelerin rüçhan hakları vardır. (Değişik madde: 25/04/2007-5634 S.K./5.mad)
Üst Derece Programlara Geçis
Bu programdan mezun olan öğrenci Doktora programına katılabilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.
Mezuniyet Koşulları
Bir yüksek lisans öğrencisinin Yüksek lisans derecesi alabilmesi için, öğrenimi boyunca en az 21 (yirmi bir) kredilik dersleri, bir seminer dersini ve tez çalışmasını başarmak zorundadır.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu