Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama (Veteriner) Yüksek Lisans - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama alanında Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için Veteriner Fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Yüksek Lisans Programının süresi en az dört yarıyıldır. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer, uzmanlık alan dersi, tez çalışması ve tez savunmasından oluşur. Yüksek Lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ilgili koşullar ve kurallar uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan mezunlara “Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama” alanında yüksek lisans diploması verilir
Kayıt ve Kabul Koşulları
Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde öngörülen ilgili maddeler uygulanır. Bir öğrencinin Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama alanında Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için; -Veteriner Fakültesi mezunu olması ve sağlık bilimleri için sayısal puan türünde Senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. - ALES’den sağlık bilimleri için sayısal veya eşit ağırlıklı puan türünde en az 55 puan - Yabancı dil şartı isteyen enstitü anabilim dallarında, tezli yüksek lisans programına başvuracak adayların, ÜDS, KPDS veya YDS’den en az 40 veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan veya Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak olan yabancı dil yeterlik sınavından yüksek lisans başvurusu için en az 40 puan
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ilgili maddelerin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama alanında Yüksek Lisans Programına başvurabilmek için Veteriner Fakültesi mezunu olmak gerekmektedir. Yüksek Lisans Programının süresi en az dört yarıyıldır. Program; toplam 21 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer, uzmanlık alan dersi, tez çalışması ve tez savunmasından oluşur. Yüksek Lisans dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Seminer, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması yerel kredi sistemine göre kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programındaki derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan bir öğrenci tez çalışmasına geçer. Tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Hazırladığı tezi, seçilmiş bir jüri önünde başarı ile savunan öğrencilere “Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama” alanında yüksek lisans diploması verilir.
Program Profili
Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama Anabilim dalında yürütülen tezli yüksek lisans programı; lisansüstü öğrenim görecek öğrencilerin reprodüksiyon ve suni tohumlama ile ilgili bilimsel araştırma yeteneğini geliştirmek, bilgi birikimini arttırmak, bilgi erişimi, değerlendirmesi ve yorumlaması yeteneklerini kazandırmaktır. Anabilim dalımızda yer alan çeşitli bilim dallarında içerik bilgileri ders programında detaylı olarak belirtilen çok sayıda yüksek lisans dersi verilmektedir. Öğrencilerin yüksek lisans tez çalışmaları anabilim dalı araştırma laboratuarlarında konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip öğretim üyeleri danışmanlığında deneysel olarak yürütülmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar; Sperma Üretim Merkezleri - Embriyo Üretim Merkezleri - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Hayvancılık Araştırma Enstitüleri - Sperma ve Embriyo İthalat Firmaları - Tıbbi Ürün Üretim ve Pazarlama Firmaları - Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliği İşletmeleri - Diğer üniversitelerde bulunan ilgili anabilim dalları
Üst Derece Programlara Geçis
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde kabul edilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen ilgili esaslar uygulanır. Ayrıca, her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Öğretim Planı”nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programındaki derslerini ve seminer dersini başarı ile tamamlayan bir öğrenci tez çalışmasına geçer. Tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Hazırladığı tezi, seçilmiş bir jüri önünde başarı ile savunan öğrencilere “Reprodüksiyon ve Suni Tohumlama” alanında yüksek lisans diploması verilir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu