Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Temel muhasebe bilgisi ve denetim ile ilgili hukuk dallarını bağdaştırabilme
2.Maliyet sistemleri kurulması ve geliştirilmesi ile ilgili teknik ve teorik bilgiler ile uygulamaya dönük çalışma yapma
3.İş hayatında aldığı kararlarda sosyal sorumluluk bilincini ve etik değerleri göz önünde bulundurabilme
4.Değişen iş koşullarında insiyatif alma, analitik ve yaratıcı yaklaşımlarla sorun çözebilme ve riski yönetebilme
5.Menkul kıymetler ve diğer organize piyasalardaki açıklanması zor hareketlerin insan psikolojisine dayandırılması ve aradaki ilişkinin incelenmesi
6.Edindiği teorik bilgileri uygulama ile bütünleştirerek içinde çalıştığı sistemin geliştirilmesine katkıda bulunma (Mesleğin sorunlarını anlayıp yorumlayarak, fikirlerini sözlü ve/veya yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edebilme becerisi
7.Türev ürünleri, döviz piyasaları ve uluslararası finansal pazarlarda gelişen olayları analiz edebilme ve yorumlama, bu piyasalarda türev ürünlerle işlem yapabilme
8.Temel finans ilkelerini karar alma sürecine uygulamak için matematiksel ve istatistik bilgisinden yararlanma, ekonometrik modellerin muhasebe finansman alanında uygulanması ve finans piyasalarındaki güncel veriler üzerinde test edebilme
9.Uluslararası finansal yönetim araçlarını, uluslararası finansal piyasaları ve aracı kurum ve kuruluşları tanıma ve bir şirketin finans yönetiminde gerektiği yerlerde bütün bunlardan yararlanma
10.Finansal piyasaları etkileyen küresel ve/veya yerel kriz durumlarını neden-sonuç ilişkisi içerisinde değerlendirme ve bu tür kriz ortamlarında bilgiye dayalı karar alma
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu