Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Hemşirelik alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine sahiptir
2.Cerrahi hemşireliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri davranışa dönüştürür
3.Uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler
4.Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır
5.Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır
6.En az bir yabancı dilde Avrupa portföyü B2 genel düzeyinde sözlü ve yazılı iletişim kurar (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2)
7.Cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular
8.Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu