Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Rus Tarihi
Ders Kodu: UYL528
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Giderek dünya siyasetinde etkili bir konum elde eden Rusya Federasyonu’nun tarihsel gelişiminin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda dersin Rus halkının tarihini öğrenmek ve Rusları anlamak açısından faydalı olduğu düşünülmektedir.

Özet İçerik

Rus devletinin kökenlerinin inceleneceği bu derste, sırasıyla Kiyef Rusyası, Moğol dönemi, Çarlık Rusyası ve Sovyet dönemi ele alınacak; söz konusu dönemlerde ekonomik, siyasal, sosyal, dini ve kültürel yapı üzerine odaklanılacaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Merve İrem YAPICI
Öğrenme Çıktıları
1. Öğrenci Rus devletinin gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilir.
2.Öğrenci Rus kültürünün tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olabilir.
3.Öğrenci Çarlık Rusyası’ndan Sovyet yönetimine geçişin nedenleri ve sonuçları hakkında bilgi sahibi olabilir.
4.Öğrenci Soğuk Savaş yıllarından itibaren Türk kamuoyunda oluşan olumsuz Rusya algısına nesnel bir tutumla yaklaşabilir.
5. Sovyet öncesi ve Sovyet sonrası Rus tarihindeki temel olayları yorumlayabilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Mesut Hakkı Caşın, Rus İmparatorluk Stratejisi, İstanbul, Okumuş Adam, 2006.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin İçeriği ve Yöntemi Hakkında Bilgilendirme
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders içeriği bilgi formlarının incelenmesi
2. Hafta - Teorik
Rus Devletinin Kökenleri ve Kiyef Rusyası
2. Hafta - Ön Hazırlık
George Vernadsky, Rusya Tarihi, İstanbul, Selenge, 2011, s. 37-80.
3. Hafta - Teorik
Moğol Döneminde Rusya
3. Hafta - Ön Hazırlık
George Vernadsky, Rusya Tarihi, İstanbul, Selenge, 2011, s. 81-115.
4. Hafta - Teorik
16. Yüzyılda Rus Çarlığı
4. Hafta - Ön Hazırlık
George Vernadsky, Rusya Tarihi, İstanbul, Selenge, 2011, s. 116-149.
5. Hafta - Teorik
17. Yüzyılda Rus Çarlığı
5. Hafta - Ön Hazırlık
George Vernadsky, Rusya Tarihi, İstanbul, Selenge, 2011, s. 150-190.
6. Hafta - Teorik
18. Yüzyılda Rus Çarlığı
6. Hafta - Ön Hazırlık
George Vernadsky, Rusya Tarihi, İstanbul, Selenge, 2011, s. 191-216.
7. Hafta - Teorik
Sınava Hazırlık
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Arasınav
9. Hafta - Teorik
19. Yüzyılın İlk Yarısında Rus İmparatorluğu/19. Yüzyılın İkinci Yarısında Rus İmparatorluğu
9. Hafta - Ön Hazırlık
George Vernadsky, Rusya Tarihi, İstanbul, Selenge, 2011, s. 240-271. George Vernadsky, Rusya Tarihi, İstanbul, Selenge, 2011, s. 272-298.
10. Hafta - Teorik
1905 Devrimi ve Anayasal Rejim Denemesi
10. Hafta - Ön Hazırlık
George Vernadsky, Rusya Tarihi, İstanbul, Selenge, 2011, s. 324-339.
11. Hafta - Teorik
1.Dünya Savaşı ve 1917 Devrimi
11. Hafta - Ön Hazırlık
Merve İrem Yapıcı, Rus Dış Politikasını Oluşturan İç Etkenler, Ankara, USAK, 2010, s. 340-387.
12. Hafta - Teorik
Yeni İktisadi Politika ve 5 Yıllık Plan
12. Hafta - Ön Hazırlık
George Vernadsky, Rusya Tarihi, İstanbul, Selenge, 2011, s. 388-437.
13. Hafta - Teorik
1930’larda Sovyetler Birliği
13. Hafta - Ön Hazırlık
George Vernadsky, Rusya Tarihi, İstanbul, Selenge, 2011, s. 438-461.
14. Hafta - Teorik
İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyetler Birliği
14. Hafta - Ön Hazırlık
George Vernadsky, Rusya Tarihi, İstanbul, Selenge, 2011, s. 487-522.
15. Hafta - Teorik
Soğuk Savaş Döneminde Sovyetler Birliği
16. Hafta - Teorik
Yılsonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Ödev115116
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu