Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Uluslararası Hukukta Temel Kavramlar
Ders Kodu: UYL519
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Öğrencilerin uluslararası hukukun temel mantığını kavramalarını sağlamasının yanında uluslararası hukuka yönelik temel kavramları anlamalarını da gerçekleştirmektir.

Özet İçerik

Uluslararası Hukukun kaynakları, diğer hukuk dallarından farklılıkları, devletlerin yetkileri, Uluslararası Hukukun alt dalları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Öğrenciler devletler hukukunun temel kavram ve prensipleri ile milletlerarası hukuk düzeninin temel kavramlarını tanımış olacaklardır
2.Bu bağlamda, derste temel olarak milletlerarası hukukun kaynakları ve kişileri; devletin yetkisi; milletlerarası hukukta kuvvet kullanımı, milletlerarası hukuk ile iç hukuk ilişkileri hakkında bilgi sahibi olacaklardır
3.Uluslararası hukuka ilişkin sorunları tespit edebilecek ve uyuşmazlıkların çıkmasının engellenmesi ve çıkanların uyuşmazlıkların çözümlenmesi için uluslararası hukuk kurallardan çözüm önerisi getirebilmek.
4.Doktrin ve uygulamadaki gelişmeleri takip edebilmek için gerekli olan becerilere sahip olmak.
5.Uluslararası hukuktaki güncel eğilimler konusunda bilgiler artırılabilir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Acer, Y., & Kaya, İ. (2010). Uluslararası hukuk temel ders kitabı. Ankara: USAK Yayınları.
2.Shaw, M. (2003). International law. (5th ed.). New York: Cambridege University Press
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Ön Hazırlık
Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk, Ankara, Turhan Kitabevi, 2009, s. 1-6.
2. Hafta - Ön Hazırlık
Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk, Ankara, Turhan Kitabevi, 2009, s. 6-29.
3. Hafta - Ön Hazırlık
Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk, Ankara, Turhan Kitabevi, 2009, s. 33-43.
4. Hafta - Teorik
Yapılageliş Hukuku
4. Hafta - Ön Hazırlık
Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk, Ankara, Turhan Kitabevi, 2009, s. 104-114.
5. Hafta - Teorik
Hukukun Genel İlkeleri
5. Hafta - Ön Hazırlık
Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk, Ankara, Turhan Kitabevi, 2009, s. 114-121.
6. Hafta - Ön Hazırlık
Acer, Y., & Kaya, İ. (2010). Uluslararası hukuk temel ders kitabı. Ankara: USAK Yayınları
6. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Uluslararası Andlaşmalar
7. Hafta - Teorik
Sınava Hazırlık
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınavlar
9. Hafta - Ön Hazırlık
Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk, Ankara, Turhan Kitabevi, 2009, s. 43-104.
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Uluslararası Andlaşmalar
10. Hafta - Ön Hazırlık
Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk, Ankara, Turhan Kitabevi, 2009, s. 121-134.
11. Hafta - Teorik
Devlet
11. Hafta - Ön Hazırlık
Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk, Ankara, Turhan Kitabevi, 2009, s. 137-181.
12. Hafta - Ön Hazırlık
Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk, Ankara, Turhan Kitabevi, 2009, s. 181-233.
13. Hafta - Ön Hazırlık
Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk, Ankara, Turhan Kitabevi, 2009, s. 233-319.
14. Hafta - Teorik
Tanıma ve Halefiyet
14. Hafta - Uygulama
Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk, Ankara, Turhan Kitabevi, 2009, s. 319-365.
14. Hafta - Ön Hazırlık
Acer, Y., & Kaya, İ. (2010). Uluslararası hukuk temel ders kitabı. Ankara: USAK Yayınları
15. Hafta - Teorik
Devletin Sorumluluğu
15. Hafta - Ön Hazırlık
Pazarcı, Hüseyin, Uluslararası Hukuk, Ankara, Turhan Kitabevi, 2009, s. 399-508.
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavları
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Ödev115116
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu