Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Eski Komünist Ülkelerde Ekonomi ve Politika
Ders Kodu: UYL526
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Eski Sosyalist blok ülkelerinin yaşadığı politik ve sosyo-ekonomik dönüşümü incelemek

Özet İçerik

Bu ders eski Sovyetler Birliği devletlerinin sosyalist rejimlerden piyasa ekonomisi ve çoğulcu demokrasiye geçişlerini incelemektedir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Sovyetler Birliği’nin çözülmesinden sonra ortaya çıkan devletlerin piyasa ekonomisine ve çoğulcu demokrasiye geçişteki sorunlarını belirlemek
2.Sovyetler Birliği’nin çözülmesinden sonra ortaya çıkan devletlerin üzerindeki Sovyet etkisini incelemek
3.Kültür ve mirasın devletler, bireyler ve diğer yapılar üzerindeki etkisini anlamak
4.Öğrencilerin Sovyet sonrası coğrafya ile ilgili genel bilgi birikimlerini arttırmak
5.Öğrencilerin karşılaştırmalı çözümleme perspektifine sahip olmalarını sağlamak.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Galbraith, J.K. (1990). Kapitalizm, komünizm ve birarada yaşamak : Acı bir geçmişten daha iyi bir geleceğe .İstanbul:Alfa
2.Linz, J.J. & Stepan, A. (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe. Maryland:The Johns Hopkins University Press
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Ön Hazırlık
Galbraith, J.K. (1990). Kapitalizm, komünizm ve birarada yaşamak : Acı bir geçmişten daha iyi bir geleceğe .İstanbul:Afa.
2. Hafta - Teorik
Sovyet Sonrası Alanda Temel Sorunlar
2. Hafta - Ön Hazırlık
Yapıcı, U. (2009). Sovyet Sonrası Coğrafyada Devlet ve Milliyetçilik, İstanbul: Tan, s. 23-88.
3. Hafta - Teorik
Devlet-Milliyetçilik İlişkisi 1
3. Hafta - Ön Hazırlık
Yapıcı, U. (2009). Sovyet Sonrası Coğrafyada Devlet ve Milliyetçilik, İstanbul: Tan, s. 89-117.
4. Hafta - Teorik
Devlet-Milliyetçilik İlişkisi 2
4. Hafta - Ön Hazırlık
Yapıcı, U. (2009). Sovyet Sonrası Coğrafyada Devlet ve Milliyetçilik, İstanbul: Tan, s. 117-155.
5. Hafta - Teorik
Kimlik-İnşası 1
5. Hafta - Ön Hazırlık
Yapıcı, U. (2009). Sovyet Sonrası Coğrafyada Devlet ve Milliyetçilik, İstanbul: Tan, s. 155-188.
6. Hafta - Teorik
Kimlik İnşası 2
6. Hafta - Ön Hazırlık
Yapıcı, U. (2009). Sovyet Sonrası Coğrafyada Devlet ve Milliyetçilik, İstanbul: Tan, s. 188-213.
7. Hafta - Teorik
Sınava Hazırlık
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınavlar
9. Hafta - Teorik
Tarih Yazımı 1
9. Hafta - Uygulama
History Writing 1
9. Hafta - Ön Hazırlık
Yapıcı, U. (2009). Sovyet Sonrası Coğrafyada Devlet ve Milliyetçilik, İstanbul: Tan, s. 215-238.
10. Hafta - Teorik
Tarih Yazımı 2
10. Hafta - Ön Hazırlık
Yapıcı, U. (2009). Sovyet Sonrası Coğrafyada Devlet ve Milliyetçilik, İstanbul: Tan, s. 238-291.
11. Hafta - Teorik
Ekonomi 1
11. Hafta - Ön Hazırlık
Yapıcı, U. (2009). Sovyet Sonrası Coğrafyada Devlet ve Milliyetçilik, İstanbul: Tan, s. 293-330.
12. Hafta - Teorik
Ekonomi 2
12. Hafta - Ön Hazırlık
Yapıcı, U. (2009). Sovyet Sonrası Coğrafyada Devlet ve Milliyetçilik, İstanbul: Tan, s. 330-357.
13. Hafta - Teorik
Güvenlik Politikaları 1
13. Hafta - Ön Hazırlık
Yapıcı, U. (2009). Sovyet Sonrası Coğrafyada Devlet ve Milliyetçilik, İstanbul: Tan, s. 360-379.
14. Hafta - Teorik
Güvenlik Politikaları 2
14. Hafta - Ön Hazırlık
Yapıcı, U. (2009). Sovyet Sonrası Coğrafyada Devlet ve Milliyetçilik, İstanbul: Tan, s. 379-416.
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
15. Hafta - Ön Hazırlık
Yapıcı, U. (2009). Sovyet Sonrası Coğrafyada Devlet ve Milliyetçilik, İstanbul: Tan, s. 417-429.
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavları
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Ödev115116
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu