Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türk Siyasal Hayatı
Ders Kodu: UYL536
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin amacı Osmanlı İmparatorluğunun son döneminden günümüze Türk Siyasal yaşamındaki önemli konular, aktörler, önemli olaylar ve bunların meydana getirdiği yapısal değişimleri siyasal, ekonomik ve toplumsal açıdan incelemektir. Dersin işlenişinde dönemler kronolojik şekilde değerlendirilecektir

Özet İçerik

Modern Türkiye'nin oluşumunda Osmanlı'dan günümüze modernleşme çabaları, Osmanlı bürokratik yapılanmasının günümüz Türkiye'sine etkisi, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu, kısacası Türk siyasal hayatının 1950lere kadarki dönemini tarih, lider biyografileri, siyasi kurumlar ve diğer anahtar kavramlar ile değerlendirerek incelenir. Ders, öğrencilerin Türkiye siyasetini etkileyen/belirleyen sosyal-ekonomik ve kültürel etkenleri anlamaları için gereken tarihsel ve kavramsal bilgileri kazandırmaya yöneliktir

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Türk siyasal hayatını tarihsel dönemlere ayırarak inceler ve yorumlar
2.Türk siyasal hayatındaki değişimlerin tarihsel, ekonomik, sosyolojik ve siyasi arka planını bilir ve yorumlar,
3.Türk ve temelinde Osmanlı modernleşmesini olumlu ve olumsuz yönlerden değerlendirir,
4.Türk siyasal hayatının sorunlarına eleştirel yorum geliştirir,
5.Türk siyasal yaşamındaki değişim ve dönüşümleri ve tarihsel kırılmaları değerlendirir,
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.an Zürcher, Erik, (2008), “Modernleşen Türkiye’nin Tarihi”, İstanbul: İletişim Yayınları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin İçeriği ve Yöntemi Hakkında Bilgilendirme
2. Hafta - Teorik
Osmanlı’da Reform: Tanzimat’tan II. Meşrutiyete
3. Hafta - Teorik
Osmanlı’da Siyasi Düşünce Akımları ve İlk Siyasi Partiler
4. Hafta - Teorik
İttihat ve Terakki Yönetimi
5. Hafta - Teorik
Kurtuluş Savaşı Dönemi
6. Hafta - Teorik
Kemalizm, Cumhuriyet Halk Partisi ve Devrimler
7. Hafta - Teorik
Ara Sınavlara Hazırlık
8. Hafta - Uygulama
Ara Sınavı
9. Hafta - Teorik
Demokrat Parti Dönemi
10. Hafta - Teorik
12 Eylül 1980 Darbesi ve Özal Dönemi
11. Hafta - Teorik
1990’lar: Sol ve Sağın Yeniden İnşası
12. Hafta - Teorik
2000’ler: Kimlik Siyaseti / Kimliğin Siyaseti
13. Hafta - Uygulama
Öğrenci Sunumları
14. Hafta - Uygulama
Öğrenci Sunumları
15. Hafta - Uygulama
Öğrenci Sunumları
16. Hafta - Uygulama
Final Sınavları
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Ödev115116
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu