Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Kuzey-Güney İlişkileri
Ders Kodu: UYL502
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Kuzey ve güney arasındaki ekonomik ve siyasal farkın nedenlerini incelemek ve çözüm önerilerini tartışmak.

Özet İçerik

Bu derste uluslararası ilişkilerde refahı, barışı ve teknolojik ilerlemeyi temsil eden kuzey ile kalkınma sorunlarını ve çatışmayı temsil eden güney arasındaki farkın tarihsel, siyasal ve ekonomik nedenleri incelenmektedir

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Uluslararası ilişkilerde kuzey ve güney kavramlarının temsil ettiği yapıları öğrenir
2.Kuzey güney farkının ortaya çıkışının nedenlerini kavrar
3.Ekonomi, jeopolitik ve bağımlılık ilişkilerini analiz eder
4.Kalkınma çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur.
5.Adaletli bir ekonomik düzen ve üçüncü kuşak insan haklarının dünya barışına katkısını değerlendirir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Comeliau, C. (1992). Kuzey Güney İlişkileri. (T. Tunçdoğan, çeviri). İstanbul: İletişim Yayınları.
2.Anderson, B. (2006). Imagined Communities. Fairfield: Verso
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Tarihi açıdan kuzey güney ilişkileri
1. Hafta - Ön Hazırlık
Christian Comeliau, Kuzey Güney İlişkileri, (Çev):Teoman Tunçdoğan, İletişim Yayınları, İstanbul 1992. Abdullah Uz, Teori ve Uygulamada Self-Determinasyon Hakkı, Uluslararası Hukuk ve Politika Cilt 3, No: 9 ss.60-81, 2007.
2. Hafta - Teorik
Kapitalizmin doğuşu ve kolonyalizm
2. Hafta - Ön Hazırlık
1. Christian Comeliau, Kuzey Güney İlişkileri, (Çev):Teoman Tunçdoğan, İletişim Yayınları, İstanbul 1992.2. Tarık Ali, Fundamentalizmler Çatışması, çev. Abdullah Yılmaz,İstanbul, Everest, 2002
3. Hafta - Teorik
İkinci Dünya Savaşı sonrası dekolonizasyon süreci
3. Hafta - Ön Hazırlık
1. Christian Comeliau, Kuzey Güney İlişkileri, (Çev):Teoman Tunçdoğan, İletişim Yayınları, İstanbul 1992. 3. Benedict Anderson, Hayali Cemaatler, Çev. İskender Savaşır, İstanbul, Metis, 1995.
4. Hafta - Teorik
Sömürgelerin bağımsızlık sürecinde kesinti: 1973 krizi
4. Hafta - Ön Hazırlık
1. Christian Comeliau, Kuzey Güney İlişkileri, (Çev):Teoman Tunçdoğan, İletişim Yayınları, İstanbul 1992. 4. Tayyar Arı, Global Politika ve Güney Asya, İstanbul, Alfa, 2000
5. Hafta - Teorik
1973’den 1980’lere: Yeni bir ekonomik düzen arayışı.
5. Hafta - Ön Hazırlık
1. Christian Comeliau, Kuzey Güney İlişkileri, (Çev):Teoman Tunçdoğan, İletişim Yayınları, İstanbul 1992. 5. Partha Chatterjee, Ulus ve Parçaları, çev. İsmail Çekem, İstanbul, İletisim, 2002.
6. Hafta - Teorik
Soğuk Savaşın sonu ve mikro-milliyetçilikler çağı
6. Hafta - Ön Hazırlık
1. Christian Comeliau, Kuzey Güney İlişkileri, (Çev):Teoman Tunçdoğan, İletişim Yayınları, İstanbul 1992. 6. Celalettin Güngör, Sömürgeden Ulusa, Hint Milliyetçiliğinin Kökenleri, Ankara, Gazi, 2001
7. Hafta - Teorik
Sınava Hazırlık
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınavlar
9. Hafta - Teorik
Kuzey güney ilişkilerinde ekonomi ve jeopolitik.
9. Hafta - Ön Hazırlık
1. Christian Comeliau, Kuzey Güney İlişkileri, (Çev):Teoman Tunçdoğan, İletişim Yayınları, İstanbul 1992.
10. Hafta - Teorik
Genel değerlendirme
10. Hafta - Ön Hazırlık
1. Christian Comeliau, Kuzey Güney İlişkileri, (Çev):Teoman Tunçdoğan, İletişim Yayınları, İstanbul 1992. 7. Jawaharlal Nehru, Sosyal Devrimler ve Ulusal Savaşlar, Çev. Mehmet 8. Emin Bozarslan, İstanbul, Ant Yayınları, 1970.
11. Hafta - Teorik
Dünya ekonomik sisteminde kuzey ve güney.
11. Hafta - Ön Hazırlık
1. Christian Comeliau, Kuzey Güney İlişkileri, (Çev):Teoman Tunçdoğan, İletişim Yayınları, İstanbul 1992. 9. Faruk Ataay, “Tarihsel Süreçte Azgelismislik ve Demokrasi,” Praksis, 10. Ankara, S.10(Yaz-Güz), s.135-159.
12. Hafta - Teorik
Bağımsızlık , üçüncü dünyacılık ve bütünleşme
12. Hafta - Ön Hazırlık
1. Christian Comeliau, Kuzey Güney İlişkileri, (Çev):Teoman Tunçdoğan, İletişim Yayınları, İstanbul 1992. 11. Jeffrey E. Key, “Soğuk Savaş Sonrası Yeni Bir Güney Asya Politikası”, Avrasya Dosyası, C.4 , S.3-4 (Sonbahar- Kıs 1998-1999), s. 160-172.
13. Hafta - Teorik
Bölgesel işbirlikleri.
13. Hafta - Ön Hazırlık
1. Christian Comeliau, Kuzey Güney İlişkileri, (Çev):Teoman Tunçdoğan, İletişim Yayınları, İstanbul 1992.
14. Hafta - Teorik
Üçüncü kuşak insan haklarını ortaya çıkışında güneyin etkisi
14. Hafta - Ön Hazırlık
1. Christian Comeliau, Kuzey Güney İlişkileri, (Çev):Teoman Tunçdoğan, İletişim Yayınları, İstanbul 1992. 13. Nicos Poulantzas “Kapitalist Devlet: Miliband ve Laclau’ya Cevap”, Kapitalist Devlet Sorunu, çev. Yasemin Berkman, ed. Murat Belge, Atilla Aksoy,
15. Hafta - Teorik
Barış çalışmaları ve kuzey, güney ilişkisi
15. Hafta - Ön Hazırlık
1. Christian Comeliau, Kuzey Güney İlişkileri, (Çev):Teoman Tunçdoğan, İletişim Yayınları, İstanbul 1992.
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavları
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Ödev115116
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
Fatal error: Uncaught SoapFault exception: [WSDL] SOAP-ERROR: Parsing WSDL: Couldn't load from 'https://ws2.adu.edu.tr/LDAP/Bilgipaketi.asmx?WSDL' : failed to load external entity "https://ws2.adu.edu.tr/LDAP/Bilgipaketi.asmx?WSDL" in D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php:602 Stack trace: #0 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php(602): SoapClient->SoapClient('https://ws2.adu...') #1 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\modules\programme-detail.php(669): DerseGoreDersCiktiGetir('23664') #2 D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\index.php(226): include('D:\wwwpages\bil...') #3 {main} thrown in D:\wwwpages\bilgipaketi.adu.edu.tr\httpdocs\includes\engine.php on line 602