Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Dış Politika Analizi
Ders Kodu: UYL503
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin amacı uluslararası sistemin temel aktörü olarak devletlerin dış politika kararlarını etkileyen faktörleri kuramsal bir çerçeveden incelemektir.

Özet İçerik

Ders boyunca devletlerin dış politikalarını etkileyen iç ve dış etkenlerin örnek olaylarla çözümlenmesi planlanmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Öğrenci dış politika yapımı hakkında genel bir bilgi sahibi olur.
2.Öğrenci farklı ülkelerde dış politikayı etkileyen farklı etkenleri inceleme ve karşılaştırma becerisine sahip olur.
3.Dış politikayı şekillendiren etkenler ve karar alma süreci kadar dış politika çıktıları hakkında ayrıntılı çözümleme yapma yeteneğine kavuşur.
4.İç politika ile dış politika arasındaki etkileşimleri açıklayabilir.
5.Bireylerin dış politika üzerindeki etkilerini öğrenilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Eralp. A.. (Ed.). (2006). Devlet ve Ötesi. İstanbul: İletişim Yayınları.
2.Sönmezoğlu. F.. (Ed.). (1998). Türk Dış Politikasının Analizi. İstanbul: Der Yayınları.
3. Çalış. Ş. H, Dağı. İ. D, & Gözen. R.. (Ed.). (2001). Türkiye’nin Dış Politika Gündemi: Kimlik, Demokrasi, Güvenlik. Ankara: Liberte.
4.Mintz, Alex and DeRouen, Karl. 2010. Understanding Foreign Policy Decision Making. New York: Cambridge University Press.
5.Alden, C. & Aran, A. (2011). Foreign Policy Analysis: New Approaches. Florence: Routledge.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin İçeriği ve Yöntemi Hakkında Bilgilendirme
1. Hafta - Ön Hazırlık
Ders içeriği bilgi formlarının incelenmesi
2. Hafta - Teorik
“Dış Politika” Tanımı, Bir Kuram Olarak “Dış Politika Analizi”
2. Hafta - Ön Hazırlık
Ramazan Gözen, Dış Politika Nedir?, İdris Bal (der.), 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası, İstanbul, Alfa, 2001, s. 3-8. Selahaddin Bakan, Teoriler Işığında Politika, İdris Bal (der.), 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Dış Politikası, İstanbul, Alfa, 2001,
3. Hafta - Teorik
Dış Politikayı Etkileyen Fiili Çevre – Yapısal Faktörler: Fiziki Unsurlar
3. Hafta - Ön Hazırlık
Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, İstanbul, Filiz, 1989, s. 393-428. Merve İrem Yapıcı, Avrupa Savunma ve Güvenlik Politikası Ekseninden AB-ABD İlişkileri, İstanbul, İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayınları, 2005, s. 27-33.
4. Hafta - Teorik
Dış Politikayı Etkileyen Fiili Çevre – Yapısal Faktörler: Beşeri Unsurlar – 1. Nüfus Yoğunluğu
4. Hafta - Ön Hazırlık
Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, İstanbul, Filiz, 1989, s. 428-455.
5. Hafta - Teorik
Beşeri Unsurlar – 2. Nüfus Bileşeni: Etnik Azınlıkların Dış Politikaya Etkisi
5. Hafta - Ön Hazırlık
Erol Kurubaş, Etnik Sorun-Dış Politika İlişkisi Bağlamında Kürt Sorununun Türk Dış Politikasına Etkileri, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, C. 8, S. 1, 2009, s. 39-69. Tayyar Arı, Amerika’da Siyasal Yapı, Lobiler ve Dış Politika, Bursa, MKM Yayıncılık, 2
6. Hafta - Teorik
Dış Politikayı Etkileyen Fiili Çevre – Konjonktürel Faktörler: Ekonomik, Siyasi ve Askeri Yapı
6. Hafta - Ön Hazırlık
Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, İstanbul, Filiz, 1989, s. 460-493. Gencer Özcan, Türkiye’de Siyasal Rejim ve Dış Politika: 1983-1993, Faruk Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul, Der, 1998, s. 511-535.
7. Hafta - Teorik
Sınava Hazırlık
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınavlar
9. Hafta - Teorik
Dış Politikayı Etkileyen Psikolojik Çevre – Karar Alma Süreci ve Karar Alıcılar
9. Hafta - Ön Hazırlık
Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, İstanbul, Filiz, 1989, s. 493-535. Ali Yaşar Sarıbay, Dış Politika Kararlarını Belirlemede Psikolojik Etkenler ve Türkiye, Faruk Sönmezoğlu, Türk Dış Politikasının Analizi, İstanbul, Der, 19
10. Hafta - Teorik
Kimlik, Kültür ve Dış Politika: Türk Dış Politikasında Neo-Osmanlıcılığın Yükselişi
10. Hafta - Ön Hazırlık
Şaban H. Çalış, Ulus, Devlet ve Kimlik Labirentinde Türk Dış Politikası, 4.Şaban H. Çalış, İhsan D. Dağı ve Ramazan Gözen (der.), Türkiye’nin Dış Politika Gündemi: Kimlik, Demokrasi, Güvenlik, Ankara, Liberte, 2001, s. 3-34. M. Hakan Yavuz, Değişen Türk K
11. Hafta - Teorik
Demokrasi ve Dış Politika: “Democratic Peace” Yaklaşımının Analizi, Türk Dış Politikasında Amaç ve Araç Olarak Demokrasi
11. Hafta - Ön Hazırlık
İhsan D. Dağı, İnsan Hakları, Uluslararası Sistem ve Türk Dış Politikası, İhsan D. Dağı (der.), Türk Dış Politikasında Gelenek ve Değişim, Ankara, Siyasal Yayınları, 1998, s. 15-54.
12. Hafta - Teorik
Örnek Olay Analizi: ABD-Küba İlişkileri
12. Hafta - Ön Hazırlık
Mintz, Alex and DeRouen, Karl. 2010. Understanding Foreign Policy Decision Making. New York: Cambridge University Press, s.106-119.
13. Hafta - Teorik
Dış Politikanın Uygulanması: Stratejiler
13. Hafta - Ön Hazırlık
Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, İstanbul, Filiz, 1989, s. 147-213. Mehmet Gönlübol, Uluslararası Politika: İlkeler – Kavramlar – Kurumlar, Ankara, Siyasal, 2000, s. 64-86.
14. Hafta - Teorik
Dış Politikanın Uygulanması: Araçlar 1. Siyasi Etki Araçları
14. Hafta - Ön Hazırlık
Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, İstanbul, Filiz, 1989, s. 213-287. Mehmet Gönlübol, Uluslararası Politika: İlkeler – Kavramlar – Kurumlar, Ankara, Siyasal, 2000, s. 112-140.
15. Hafta - Teorik
Dış Politikanın Uygulanması: Araçlar 2. Ekonomik Etki Araçları
15. Hafta - Ön Hazırlık
Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, İstanbul, Filiz, 1989, s. 287-299. Mehmet Gönlübol, Uluslararası Politika: İlkeler – Kavramlar – Kurumlar, Ankara, Siyasal, 2000, s. 140-159. Mehmet Emin Çağıran, ABD Dış Politikasında İktis
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavları
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Ödev115116
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu