Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Siyasi ve Ekonomik Entegrasyon Teorileri
Ders Kodu: UYL511
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Ekonomik ve siyasal entegrasyon türlerini teorik olarak incelemek.

Özet İçerik

Bu derste ekonomi, güvenlik ve çevre gibi gerekçelerle ortaklıklar kuran ulusların bütünleşme politikalarını inceleyen teoriler açıklamaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Öğrenci küreselleşme ve entegrasyon arasındaki ilintiyi kavrayarak barış ve entegrasyon arasında bağlantı kurabilir.
2.Öğrenci dünyada var olan ekonomik entegrasyonları tanıyabilir.
3.Öğrenci dünyada var olan siyasi entegrasyonları tanıyabilir.
4.Öğrenci ekonomik entegrasyon teorilerini öğrenebilir.
5.Öğrenci siyasal entegrasyon teorilerini öğrenebilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.1. Balkır, C. (2010). Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama – AB ve Dünya Örnekleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
2.2. Karluk, R. (1990). Dünya Ekonomisinde Uluslararası Ekonomik Kuruluş ve Birleşmeler. Eskişehir: Bilim Teknik Yayınevi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Entegrasyon ve küreselleşme.
1. Hafta - Ön Hazırlık
1. Canan Balkır, Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama – AB ve Dünya Örnekleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010. 2. Rdvan Karluk, Dünya Ekonomisinde Uluslararası Ekonomik Kuruluş ve Birleşmeler, Eskişehir: B
2. Hafta - Teorik
Barış çalışmaları ve entegrasyon.
2. Hafta - Ön Hazırlık
1. Canan Balkır, Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama – AB ve Dünya Örnekleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010. 2. Rdvan Karluk, Dünya Ekonomisinde Uluslararası Ekonomik Kuruluş ve Birleşmeler, Eskişehir: B
3. Hafta - Teorik
Ekonomik Bütünleşme Türleri: Serbest Ticaret Bölgesi, Gümrük Birliği.
3. Hafta - Ön Hazırlık
1. Emin Ertürk, Uluslararası İktisadi Birleşmeler, 4.Baskı, Alfa Aktüel, 2006 2. Ahmet İncekara, Globalleşme ve Bölgeselleşme Sürecinde NAFTA ve Etkileri, İstanbul: İTO.
4. Hafta - Teorik
Ekonomik Bütünleşme Türleri: Ortak Pazar, Ekonomik-Parasal Birlik, Tam Ekonomik Bütünleşme.
4. Hafta - Ön Hazırlık
1. Canan Balkır, Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama – AB ve Dünya Örnekleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010. 2. Rdvan Karluk, Dünya Ekonomisinde Uluslararası Ekonomik Kuruluş ve Birleşmeler, Eskişehir: B
5. Hafta - Teorik
Siyasal Bütünleşme Türleri: Kurumsal Bütünleşme, Yönetimsel Bütünleşme, Davranışsal Bütünleşme, Güvenlik Bütünleşmesi
5. Hafta - Ön Hazırlık
1. Emin Ertürk, Uluslararası İktisadi Birleşmeler, 4.Baskı, Alfa Aktüel, 2006 2. Ahmet İncekara, Globalleşme ve Bölgeselleşme Sürecinde NAFTA ve Etkileri, İstanbul: İTO. 3. Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, İstanbul, 1999.Merve İrem Yapıcı, Uluslar
6. Hafta - Teorik
Siyasal Bütünleşme Türleri: Davranışsal Bütünleşme, Güvenlik Bütünleşmesi.
6. Hafta - Ön Hazırlık
1. Emin Ertürk, Uluslararası İktisadi Birleşmeler, 4.Baskı, Alfa Aktüel, 2006 2. Ahmet İncekara, Globalleşme ve Bölgeselleşme Sürecinde NAFTA ve Etkileri, İstanbul: İTO. 3. Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, İstanbul, 1999.Merve İrem Yapıcı, Uluslar
7. Hafta - Teorik
Sınava Hazırlık
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınavlar
9. Hafta - Teorik
Genel değerlendirme.
9. Hafta - Ön Hazırlık
1. Canan Balkır, Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama – AB ve Dünya Örnekleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010. 2. Rdvan Karluk, Dünya Ekonomisinde Uluslararası Ekonomik Kuruluş ve Birleşmeler, Eskişehir: B
10. Hafta - Teorik
Federalizm, Fonksiyonalizm, Neo-Fonksiyonalizm..
10. Hafta - Ön Hazırlık
1. Canan Balkır, Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama – AB ve Dünya Örnekleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010. 1. Rdvan Karluk, Dünya Ekonomisinde Uluslararası Ekonomik Kuruluş ve Birleşmeler, Eskişehir: B
11. Hafta - Teorik
Kurumsalcı Yaklaşım, Konfederal Yaklaşım, Bağımlılık Yaklaşımı.
11. Hafta - Ön Hazırlık
1. Canan Balkır, Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama – AB ve Dünya Örnekleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010. 2. Rdvan Karluk, Dünya Ekonomisinde Uluslararası Ekonomik Kuruluş ve Birleşmeler, Eskişehir: B
12. Hafta - Teorik
Esnek Bütünleşme Teorileri, Sosyal İnşacılık.
12. Hafta - Ön Hazırlık
1. Canan Balkır, Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama – AB ve Dünya Örnekleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010. 1. Rdvan Karluk, Dünya Ekonomisinde Uluslararası Ekonomik Kuruluş ve Birleşmeler, Eskişehir: B
13. Hafta - Teorik
Entegrasyon örnekleri: Avrupa Birliği.
13. Hafta - Ön Hazırlık
8. Mustafa Çelen, “Globalleşme Sürecinde Bölgesel Ekonomik Entegrasyonlar”, Süreç, S.17-18, Özel Sayı, İstanbul, 1995. 9. Şinasi Kara, Ekonomik Entegrasyon Teorisi, 1. Baskı, İstanbul, 1996.
14. Hafta - Teorik
Entegrasyon örnekleri: Afrika Birliği, ECOWAS, UEMOA, UDEAC
14. Hafta - Ön Hazırlık
1. Canan Balkır, Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama – AB ve Dünya Örnekleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2010. 2. Rdvan Karluk, Dünya Ekonomisinde Uluslararası Ekonomik Kuruluş ve Birleşmeler, Eskişehir: B
15. Hafta - Teorik
Entegrasyon örnekleri: ASEAN, NAFTA, Arap Ligi, CACM,
15. Hafta - Ön Hazırlık
8. Mustafa Çelen, “Globalleşme Sürecinde Bölgesel Ekonomik Entegrasyonlar”, Süreç, S.17-18, Özel Sayı, İstanbul, 1995. 9. Şinasi Kara, Ekonomik Entegrasyon Teorisi, 1. Baskı, İstanbul, 1996.
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavları
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Ödev115116
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu