Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Siyasi Tarih
Ders Kodu: UYL512
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Ders, öğrencilere önemli tarihsel olaylar üzerine genel bir perspektif ve ele alınan periyotta politika, toplum, kültür ve ekonomideki değişim, gelişme ve ilerlemeler hakkında arkaplan sağlar.

Özet İçerik

1789 Fransız Devrimi'nden Soğuk Savaş'ın bitimine uzanan süreçte dünya tarihine yön veren önemli siyasal gelişmeler

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Siyasi Tarih gelişmelerini kronolojik olarak öğrenme
2.Siyasi Tarih gelişmelerinin birbirleriyle bağlantılarını anlama ve analiz etme
3.Geçmiş ve geleceği bütünsel olarak analiz etmek üzere tarihteki siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel faktörlerin birbiriyle ilişkisini belirlemek
4.Dünya tarihinin 1300 ila 1800 yılları arasındaki temel siyasi, ekonomik ve toplumsal aktörlerine aşina olarak uluslararası sistemde ulus-devletlerin temellerini anladığını göstermek
5.1870- 1990 arasında dünya tarihinin temel siyasi, ekonomik ve toplumsal aktörlerine ve olaylarına aşina olarak 19. ve 20. Yüzyıllarda uluslararası sistemin gelişimini anlamak
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Armaoğlu, F. (1973). Siyasi Tarih. Ankara: Ayyıldız Matbaası.
2.Toktamış, A. (2004). Siyasal Tarih. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
3.Sander, O. (2010). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge Kitabevi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Siyasi Tarihe Giriş, 19.yüzyıla kadar dünya tarihinin ana hatları
1. Hafta - Ön Hazırlık
Sander, O. (2010). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge Kitabevi.
2. Hafta - Teorik
19.yüzyıla kadar dünya tarihinin ana hatları
2. Hafta - Ön Hazırlık
Sander, O. (2010). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge Kitabevi.
3. Hafta - Teorik
Modern ve global dünyaya geçiş, ulus devletlerin kuruluşu
3. Hafta - Ön Hazırlık
Sander, O. (2010). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge Kitabevi.
4. Hafta - Teorik
Amerikan Devrimi ve Fransız Devrimi
4. Hafta - Ön Hazırlık
Sander, O. (2010). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge Kitabevi.
5. Hafta - Teorik
Viyana Kongresi
5. Hafta - Ön Hazırlık
Sander, O. (2010). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge Kitabevi.
6. Hafta - Teorik
1830-1848 devrimleri
6. Hafta - Ön Hazırlık
Sander, O. (2010). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge Kitabevi.
7. Hafta - Teorik
Sınava Hazırlık
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınavlar
9. Hafta - Teorik
Osmanlı Rönesansı ve Batı Avrupa ile gelişen diplomasi, Endüstri Devrimi ve Sonuçları
9. Hafta - Ön Hazırlık
Sander, O. (2010). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge Kitabevi.
10. Hafta - Teorik
Alman ve İtalyan Ulusal Birlikleri
10. Hafta - Ön Hazırlık
Sander, O. (2010). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge Kitabevi.
11. Hafta - Teorik
Emperyalizm
11. Hafta - Ön Hazırlık
Sander, O. (2010). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge Kitabevi.
12. Hafta - Teorik
Birinci Dünya Savaşı’na giden süreç
12. Hafta - Ön Hazırlık
Sander, O. (2010). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge Kitabevi.
13. Hafta - Teorik
Osmanlı Devleti’nin Parçalanması
13. Hafta - Ön Hazırlık
Sander, O. (2010). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge Kitabevi.
14. Hafta - Teorik
Birinci Dünya Savaşı
14. Hafta - Ön Hazırlık
Sander, O. (2010). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge Kitabevi.
15. Hafta - Teorik
Birinci Dünya Savaşı’nın Sonuçları
15. Hafta - Ön Hazırlık
Sander, O. (2010). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e. Ankara: İmge Kitabevi.
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavları
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Ödev115116
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu