Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Uluslararası İlişkilere Kuramsal Yaklaşımlar
Ders Kodu: UYL513
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Öğrencilerin uluslararası ilişkilere farklı teorik açılardan bakmalarını ve analiz etmelerini sağlayarak bu yaklaşımları karşılaştırma yeteneğine sahip kılmak

Özet İçerik

Uluslararası İlişkiler terminolojisindeki temel kavram ve kuramlar; realizm, liberalizm, İngiliz Okulu, klasik teorilerin neo versiyonları, eleştirel teoriler

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Uluslararası ilişkiler teorilerinin felsefi ve tarihsel temelleri konusunda bilgi sahibi olmak
2.Uluslararası olayları farklı yaklaşımlar kullanarak karşılaştırmak
3.Dış politika analizleri teorilerini uluslararası İlişkiler çerçevesinden anlayabilmek.
4.Devletlerin hangi analiz katmanlarında karar aldıklarını öğrenilebilir.
5.Örnek olay incelemeleriyle pratikteki olayları ele alıp karşılaştırabilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Arı, T. (2009). Uluslararası İlişkiler Teorileri: Çatışma, Hegemonya, İşbirliği, İstanbul: Alfa Yayınları.
2.Arı, T. (2009). Uluslararası İlişkiler Teorileri: Çatışma, Hegemonya, İşbirliği, İstanbul: Alfa Yayınları.
3.Arı, T. (2009). Uluslararası İlişkiler Teorileri: Çatışma, Hegemonya, İşbirliği, İstanbul: Alfa Yayınları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Ön Hazırlık
Tim Dunne, Milja Kurki ve Steve Smith (ed), International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford University Press, 2007. Martin Griffiths, International Relations Theory for the Twenty-First Century: An introduction, Routledge, 2007.
2. Hafta - Teorik
Klasik Realizm
2. Hafta - Ön Hazırlık
Tim Dunne, Milja Kurki ve Steve Smith (ed), International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford University Press, 2007. Martin Griffiths, International Relations Theory for the Twenty-First Century: An introduction, Routledge, 2007.
3. Hafta - Teorik
Neorealizm (Yapısalcı Realizm)
3. Hafta - Ön Hazırlık
Tim Dunne, Milja Kurki ve Steve Smith (ed), International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford University Press, 2007. Martin Griffiths, International Relations Theory for the Twenty-First Century: An introduction, Routledge, 2007.
4. Hafta - Teorik
Neoklasik Realizm
4. Hafta - Ön Hazırlık
Colin Elman ve Miriam Fendius Elman (eds), Progress in International Relations Theory: Appraising the Field, MIT Press, 2003. Martin Griffiths, International Relations Theory for the Twenty-First Century: An introduction, Routledge, 2007.
5. Hafta - Teorik
Saldırgan ve Savunmacı Realizm
5. Hafta - Ön Hazırlık
Scott Burchill, Theories of International Relations, Palgrave, 2005.
6. Hafta - Teorik
Liberalizm
6. Hafta - Ön Hazırlık
Tim Dunne, Milja Kurki ve Steve Smith (ed), International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford University Press, 2007. Martin Griffiths, International Relations Theory for the Twenty-First Century: An introduction, Routledge, 2007.
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınavlar
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınavlar
9. Hafta - Teorik
İdealizm
9. Hafta - Ön Hazırlık
Tim Dunne, Milja Kurki ve Steve Smith (ed), International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford University Press, 2007. Martin Griffiths, International Relations Theory for the Twenty-First Century: An introduction, Routledge, 2007.
10. Hafta - Teorik
Neoliberalizm
10. Hafta - Ön Hazırlık
Tim Dunne, Milja Kurki ve Steve Smith (ed), International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford University Press, 2007. Martin Griffiths, International Relations Theory for the Twenty-First Century: An introduction, Routledge, 2007.
11. Hafta - Teorik
Konstrüktivizm
11. Hafta - Ön Hazırlık
Tim Dunne, Milja Kurki ve Steve Smith (ed), International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford University Press, 2007. Martin Griffiths, International Relations Theory for the Twenty-First Century: An introduction, Routledge, 2007.
12. Hafta - Teorik
İngiliz Okulu
12. Hafta - Ön Hazırlık
Tim Dunne, Milja Kurki ve Steve Smith (ed), International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford University Press, 2007. Martin Griffiths, International Relations Theory for the Twenty-First Century: An introduction, Routledge, 2007.
13. Hafta - Teorik
Marksizm ve Eleştirel Teori
13. Hafta - Ön Hazırlık
Tim Dunne, Milja Kurki ve Steve Smith (ed), International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford University Press, 2007. Martin Griffiths, International Relations Theory for the Twenty-First Century: An introduction, Routledge, 2007.
14. Hafta - Teorik
Feminizm
14. Hafta - Ön Hazırlık
Tim Dunne, Milja Kurki ve Steve Smith (ed), International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford University Press, 2007. Martin Griffiths, International Relations Theory for the Twenty-First Century: An introduction, Routledge, 2007.
15. Hafta - Teorik
Postmodernizm
15. Hafta - Ön Hazırlık
Tim Dunne, Milja Kurki ve Steve Smith (ed), International Relations Theories: Discipline and Diversity, Oxford University Press, 2007. Scott Burchill, Theories of International Relations, Palgrave, 2005.
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavları
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Ödev115116
Uygulama Sınavı110111
Ara Sınav115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu