Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Avrupa Birliği Çalışmları
Ders Kodu: UYL515
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Ders, öğrencilere Avrupa ile ilgili sorun ve karmaşaları anlayabilecekleri ve analiz edebilecekleri uluslararası vizyonu kazandırmayı hedeflemektedir.

Özet İçerik

Avrupa Birliği'nin kuruluş ve gelişim süreci siyasi ve iktisadi boyutlarıyla incelenecektir. Avrupalı kimliği tartışılacak, Avrupa Birliği'nin kurumları, aktörleri ve politikaları detaylı bir şekilde incelenecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Avrupa Birliği'nin ekonomik ve siyasi bütünleşme süreci hakkında bilgi sahibi olur.
2.AB'nin dünya politikasındaki yerini kavrar.
3.AB-Türkiye ilişkilerini analiz eder.
4.Avrupa Birliği kurumlarını tanır.
5.Avrupa bütünleşme teorilerini öğrenir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Balkır, C. (2010). Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama – AB ve Dünya Örnekleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
2.Karakaş, Y. (2002). Avrupa Birliği’nde Siyasal Entegrasyon, Ankara: Siyasal Kitabevi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ekonomik Bütünleşme Türleri: Serbest Ticaret Bölgesi, Gümrük Birliği
1. Hafta - Ön Hazırlık
Balkır, C. (2010). Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama – AB ve Dünya Örnekleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
2. Hafta - Teorik
Ekonomik Bütünleşme Türleri: Ortak Pazar, Ekonomik-Parasal Birlik, Tam Ekonomik Bütünleşme.
2. Hafta - Ön Hazırlık
Balkır, C. (2010). Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama – AB ve Dünya Örnekleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
3. Hafta - Teorik
Siyasal Bütünleşme Türleri: Kurumsal Bütünleşme, Yönetimsel Bütünleşme, Davranışsal Bütünleşme, Güvenlik Bütünleşmesi.
3. Hafta - Ön Hazırlık
Karakaş, Y. (2002). Avrupa Birliği’nde Siyasal Entegrasyon, Ankara: Siyasal Kitabevi.
4. Hafta - Teorik
Siyasal Bütünleşme Türleri: Davranışsal Bütünleşme, Güvenlik Bütünleşmesi.
4. Hafta - Ön Hazırlık
Karakaş, Y. (2002). Avrupa Birliği’nde Siyasal Entegrasyon, Ankara: Siyasal Kitabevi.
5. Hafta - Teorik
Avrupa Bütünleşme Teorileri: Federalizm, Fonksiyonalizm, Neo-Fonksiyonalizm.
5. Hafta - Ön Hazırlık
Balkır, C. (2010). Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama – AB ve Dünya Örnekleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
6. Hafta - Teorik
Avrupa Bütünleşme Teorileri: Kurumsalcı Yaklaşım, Konfederal Yaklaşım, Bağımlılık Yaklaşımı.
6. Hafta - Ön Hazırlık
Balkır, C. (2010). Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama – AB ve Dünya Örnekleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
7. Hafta - Teorik
Sınava Hazırlık
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınavlar
9. Hafta - Teorik
Avrupa Bütünleşme Teorileri: Esnek Bütünleşme Teorileri, Sosyal İnşacılık.
9. Hafta - Ön Hazırlık
Balkır, C. (2010). Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama – AB ve Dünya Örnekleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
10. Hafta - Teorik
Avrupa’da bütünleşme düşüncesinin ortaya çıkışı.
10. Hafta - Ön Hazırlık
Balkır, C. (2010). Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama – AB ve Dünya Örnekleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
11. Hafta - Ön Hazırlık
Balkır, C. (2010). Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama – AB ve Dünya Örnekleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
12. Hafta - Teorik
AKÇT, EURATOM ve AET: Roma Anlaşması.
12. Hafta - Ön Hazırlık
Balkır, C. (2010). Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama – AB ve Dünya Örnekleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
13. Hafta - Teorik
Avrupa Birliği’nin yapısı
13. Hafta - Ön Hazırlık
Balkır, C. (2010). Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama – AB ve Dünya Örnekleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
14. Hafta - Teorik
Avrupa Konseyi, Bakanlar Konseyi .
14. Hafta - Ön Hazırlık
Balkır, C. (2010). Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama – AB ve Dünya Örnekleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
15. Hafta - Teorik
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Adalet Divanı.
15. Hafta - Ön Hazırlık
Balkır, C. (2010). Uluslararası Ekonomik Bütünleşme: Kuram, Politika ve Uygulama – AB ve Dünya Örnekleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavları
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Ödev115116
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu