Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Uluslararası Güvenlik Sorunları
Ders Kodu: UYL516
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Bu dersin amacı güvenlik kavramı ve uluslararası ilişkiler teorileri çerçevesinde uluslararası alanda önemli olan güvenlik sorunlarını analiz etmektir.

Özet İçerik

Soğuk savaş sonrası dünya gündemini meşgul eden terörizm, siber-savaş, organize suçlar, kitle imha silahlarının ve konvansiyonel silahların yayılması, nükleer silah tehdidi, çevre sorunları, doğal afetler, insan kaçakçılığı, yasadışı göç gibi konular küresel güvenlik bağlamında ele alınacaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Güvenlik çalışmalarındaki yeni gelişmeler, güvenlik kavramının teorik boyutu ve 21. yy.da uluslararası gündemi meşgul eden güvenlik sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
2.Küresel ve bölgesel güvenlik sorunlarını analiz eder.
3.Uluslararası ilişkiler üzerindeki etkilerini anlamak için temel güncel uluslararası ilişkiler konularını kavramak
4.Vaka analizi yapmak üzere güncel uluslararası güvenlik sorunlarını kavramak
5.Uluslar arası Güvenlik ve politikayı kuramsal perspektiften kritik bir bakış açısıyla analiz edebilirler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Kardaş, T. (2007). "Güvenlik". Zeynep Dağı (der). Uluslararası Politika, İstanbul: Alfa.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Ön Hazırlık
Sheehan, M. (2005). International Security: An Analytical Survey. London, Lynne Rienner Publishers.
2. Hafta - Teorik
Güvenlik Nedir, Kavramsal Yaklaşımlar
2. Hafta - Ön Hazırlık
Sheehan, M. (2005). International Security: An Analytical Survey. London, Lynne Rienner Publishers.
3. Hafta - Teorik
Güvenlik Teorilerine Giriş
3. Hafta - Ön Hazırlık
Sheehan, M. (2005). International Security: An Analytical Survey. London, Lynne Rienner Publishers.
4. Hafta - Teorik
Realist Güvenlik Anlayışı
4. Hafta - Ön Hazırlık
Sheehan, M. (2005). International Security: An Analytical Survey. London, Lynne Rienner Publishers.
5. Hafta - Teorik
Konstrüktivist Güvenlik Anlayışı
5. Hafta - Ön Hazırlık
Sheehan, M. (2005). International Security: An Analytical Survey. London, Lynne Rienner Publishers.
6. Hafta - Teorik
Eleştirel Güvenlik Anlayışı
6. Hafta - Ön Hazırlık
Sheehan, M. (2005). International Security: An Analytical Survey. London, Lynne Rienner Publishers.
7. Hafta - Teorik
Sınava Hazırlık
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınavlar
9. Hafta - Teorik
Feminist Güvenlik Anlayışı
9. Hafta - Ön Hazırlık
Sheehan, M. (2005). International Security: An Analytical Survey. London, Lynne Rienner Publishers.
10. Hafta - Teorik
Postmodern Güvenlik Anlayışı
10. Hafta - Ön Hazırlık
Sheehan, M. (2005). International Security: An Analytical Survey. London, Lynne Rienner Publishers.
11. Hafta - Teorik
Nükleer Silahların Yayılması Sorunu
11. Hafta - Ön Hazırlık
Sheehan, M. (2005). International Security: An Analytical Survey. London, Lynne Rienner Publishers.
12. Hafta - Teorik
Kurumsal Güvenlik Sorunları, AB ve NATO
12. Hafta - Ön Hazırlık
Sheehan, M. (2005). International Security: An Analytical Survey. London, Lynne Rienner Publishers.
13. Hafta - Teorik
Bölgesel Güvenlik Sorunları, Afrika, Ortadoğu ve Asya
13. Hafta - Ön Hazırlık
Sheehan, M. (2005). International Security: An Analytical Survey. London, Lynne Rienner Publishers.
14. Hafta - Teorik
Kültür Savaşları: Karikatür Krizi
14. Hafta - Ön Hazırlık
Sheehan, M. (2005). International Security: An Analytical Survey. London, Lynne Rienner Publishers.
15. Hafta - Teorik
Küreselleşmenin Getirdiği Sorunlar: Bulaşıcı Hastalıklar ve Fakirlik
15. Hafta - Ön Hazırlık
Sheehan, M. (2005). International Security: An Analytical Survey. London, Lynne Rienner Publishers.
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavları
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Ödev115116
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu