Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Jeopolitik ve Enerji Güvenliği
Ders Kodu: UYL517
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Yüksek Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Dersin amacı 21. yüzyılın uluslararası arenasında jeopolitik teorisiyle enerji güvenliği arasındaki ilişkileri incelemektir.

Özet İçerik

Jeopolitik, enerji kaynakları, dünya enerji rezervleri, enerji arz güvenliği, enerji talep güvenliği, boru hatları, dünya enerji güvenliğine yönelik tehditler, küresel enerji trendleri, Türkiye'nin enerji politikası

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Enerji oyunundaki temel aktörleri, kurumları ve bunların uyguladığı politikaları öğrenir.
2.Ülkelerin enerji politikalarının temelini oluşturan enerji güvenliği ve enerjinin arz, talep ve transit güvenliğinin ülke politikalarındaki rollerini açıklayabilir.
3.Enerji güvenliğinin arka planındaki uluslararası güç dengelerini kavrar.
4.Enerji türlerini ve güncel sorunları öğrenebilir.
5.Enerji güvenliğinin uluslararası ilişkilerle olan etkileşimi öğrenilebilir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Sevim, C. (2012). Küresel Enerji Politikaları ve Jeopolitik.Ankara:Seçkin
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
2. Hafta - Teorik
Klasik Jeopolitik Düşüncesi
2. Hafta - Ön Hazırlık
Sevim, C. (2012). Küresel Enerji Politikaları ve Jeopolitik.Ankara:Seçkin, s. 13-45.
3. Hafta - Teorik
Strateji kavramı
3. Hafta - Ön Hazırlık
Sevim, C. (2012). Küresel Enerji Politikaları ve Jeopolitik.Ankara:Seçkin, s. 45-51.
4. Hafta - Ön Hazırlık
Sevim, C. (2012). Küresel Enerji Politikaları ve Jeopolitik.Ankara:Seçkin, s. 51-110.
5. Hafta - Teorik
Enerji jeopolitiği 1
5. Hafta - Ön Hazırlık
Sevim, C. (2012). Küresel Enerji Politikaları ve Jeopolitik.Ankara:Seçkin, s. 110-130
6. Hafta - Teorik
Enerji jeopolitiği 2
6. Hafta - Ön Hazırlık
Sevim, C. (2012). Küresel Enerji Politikaları ve Jeopolitik.Ankara:Seçkin, s. 130-163.
7. Hafta - Teorik
Sınava Hazırlık
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınavlar
9. Hafta - Teorik
Enerji arzı
9. Hafta - Ön Hazırlık
Sevim, C. (2012). Küresel Enerji Politikaları ve Jeopolitik.Ankara:Seçkin, s. 163-188.
10. Hafta - Teorik
Enerji kaynakları: petrol ve doğalgaz
10. Hafta - Ön Hazırlık
Sevim, C. (2012). Küresel Enerji Politikaları ve Jeopolitik.Ankara:Seçkin, s. 188-196.
11. Hafta - Teorik
Enerji kaynakları: kömür ve nükleer enerji
11. Hafta - Ön Hazırlık
Yapıcı, U. (2007), Yeni Soğuk Savaş - Putin, Rusya ve Avrasya, İstanbul: Başlık, s. 196-201.
12. Hafta - Teorik
Enerji kaynakları: rüzgar ve hidrojen enerjisi
12. Hafta - Ön Hazırlık
Sevim, C. (2012). Küresel Enerji Politikaları ve Jeopolitik.Ankara:Seçkin, s. 204-209.
13. Hafta - Teorik
Enerji kaynaklar: biyoyakıt enerjisi
13. Hafta - Ön Hazırlık
Sevim, C. (2012). Küresel Enerji Politikaları ve Jeopolitik.Ankara:Seçkin, s. 210-213.
14. Hafta - Teorik
Türkiye’nin enerji görünümü ve enerji politikaları
14. Hafta - Ön Hazırlık
Yazar, Y. (2010), Türkiye'nin Enerji Durumu ve Geleceği, SETA Analiz, Sayı: 31, s. 1-24.
15. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
15. Hafta - Ön Hazırlık
Sevim, C. (2012). Küresel Enerji Politikaları ve Jeopolitik.Ankara:Seçkin, s. 213-219.
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavları
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders143384
Ödev115116
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı115116
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)127
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
OÇ-1
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu