Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Makine Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü çatısı altında faaliyet gösteren Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın eğitim dili Türkçe'dir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası değişim ve geçiş koşulları Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince koordine edilmektedir.
Kazanılan Derece
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Yüksek Mühendis" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na kabul ve kayıt koşulları Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince koordine edilmektedir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Önceden tamamlanan öğrenme ve kazanılan haklara yönelik işlemler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince koordine edilmektedir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na ait yeterlilik koşulları ve kuralları Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince koordine edilmektedir.
Program Profili
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nda esas misyonumuz, temel bilgileri ve yaratıcı, yenilikçi ve uygulamalı araştırma tekniklerini kullanarak insanlığa faydalı olacak bilgi seviyesine katkı sağlamak genel amacımızdır. Ayrıca bu yollarla ulusal bilim ve teknoloji seviyemizi ilerletmek bölümümüzün ana motivasyonudur. Anabilim dalımızın profesyonel potansiyelini geliştirmenin yanında mezunlarımızın kariyerlerinin sanat, bilim ve mühendislik sorumlulukları alanlarında gelişim göstermelerine bölümümüz faaliyetleriyle yol açmak en öncelikli hedeflerimiz arasında ilk sıradadır. Adayların gelişimi açısından bölümümüzün ve üniversitemizin sınırlarını aşan bilirkişilik ve mentörlük faaliyetlerini devam ettirmek ve özel sektörle iç içe çalışmalar yürütmek hedeflerimiz arasındadır ve aktif olarak üniversitemizin sınırlarını aşan katkılarımız mevcuttur. Çalışmalarımızın sonuçlarını endüstriyel faaliyetler yürütmek ve bu faaliyetleri geliştirmek için kullanmak, anabilim dalımız bünyesinde kazanılan tecrübeyi ve üretilen bilgiyi endüstriyle ve toplumla insanlığın faydasını ve etik değerleri gözeterek paylaşmak da hedeflerimiz arasında yerini almıştır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Tezsiz Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan adaylarımız öncelikle bilimsel bir mühendislik bakış açısına erişmiş kişiler olmaktadır. Dersleri takip ederek ve laboratuvar çalışmalarına katılarak aldıkları teorik ve temel bilgileri pratiğe uygulayarak ya da daha ileri çalışmalar gerçekleştirerek, analitik düşünme becerisi ve sağlam matematik alt yapısıyla uzmanlaşacakları dallarda insanlığın bilgi havuzunu genişleteceklerdir. Ayrıca bilgisayar destekli tasarım alanlarıyla iç içe olan tasarım ve iyileştirme faaliyetlerinde de yer alacaklardır. Sayısal ve mühendislik temeller dışında, farklı makine mühendisliği alanlarında alabilecekleri seçmeli dersler yardımıyla hayata bakış açılarını genişleterek mezunlar daha girişken ve sosyal olabilmektelerdir.
Üst Derece Programlara Geçis
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Tezsiz Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan adayların üst derece programlara geçişine yönelik uygulama Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca denetlenir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Tezsiz Yüksek Lisans Programı kapsamındaki sınavlar, ölçme ve değerlendirme faaliyetleri Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince koordine edilmektedir.
Mezuniyet Koşulları
Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, Tezsiz Yüksek Lisans Programı'ndan mezuniyet koşulları, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümlerince koordine edilmektedir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu