Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Programın sonunda öğrenci, farmakolojinin tanımını yapabilmeli, temel farmakolojik ilkeleri sıralayabilmeli, ilaçların farmasötik şekillerini ve ilaç uygulama yollarını sayabilmeli, farmakokinetik aşamaları örnekler vererek anlatabilmeli, ilaçlar arası etkileşmeleri ve bunların mekanizmalarını sıralayabilmeli, ilaçların etkisini değiştiren faktörleri sayabilmeli, otonom sinir sistemi farmakolojisi, kardiyovasküler sistem farmakolojisi, merkezi sinir sistemi farmakolojisi, sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesi bozukluklarında tedavi yaklaşımları ve zehirlenmelerde tedavi yaklaşımları hakkında temel düzeyde açıklama yapabilmelidir
2.Düşünme, sorgulama, yaratma ve problem çözme becerilerine sahiptir
3.Öğrenci bilgilerin genişletilebilmesi ve derinleştirilebilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
4.Öğrenci, Yaptığı deneyler sonucunda elde ettiği verileri analiz eder, farmakolojik açıdan değerlendirir ve Yaptığı bilimsel çalışmanın sonucunda bulguları bilimsel bir rapor şeklinde yapılandırır.
5.Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır ve geliştirir. Bilim ve teknolojilerdeki gelişmeler dahil olmak üzere, yaşam boyu öğrenme bilincini geliştirir.
6.Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve toplum duyarlılığı kazanır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu