Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Mikroskobik düzeyde hücre yapısı ve işlevi ile ilgili detaylı bilgiye sahip olma
2.Histolojide kullanılan deneysel metodlarla ilgili teorik ve pratik bilgi sahibi olmak
3.Bilimsel bir çalışmayı yayın yapma ve sunma konusundaki etik kuralları bilmek
4.Fertilizasyon ve yardımlı üremede kullanılan laboratuvar yöntemleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak
5.İnsan embriyolojisinin genel özellikleri ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu