Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Ebelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ebelik alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2.Ebeliğin kavram, kuram ve ilkeleri hakkında bilgilerle ebelik felsefesinin geliştirir.
3.Ebelik mesleğinin sorunlarını tanımlayabilir ve ulusal ve uluslararası mesleki ve yasama kuruluşları ile işbirliği içinde uygun stratejiler geliştirir.
4.Kadın, aile ve topluma sağlığı geliştirici, hastalıkları önleyici, tedavi edici ve destekleyici ebelik hizmeti sunar.
5.Kadın, aile ve toplum sağlığına ilişkin temel kavramları, ulusal ve uluslar arası göstergeleri açıklar ve tartışır
6.Kadının tüm yaşam evrelerindeki özelliklerini, potansiyel ve mevcut biyo-psiko-sosyal sorunlarını bilir, bakım gereksinimlerini söyler ve problem çözme yaklaşımı ile kanıta dayalı ebelik bakımı verir.
7.Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar
8.Ebelik alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izler, literatür tarar, yaşam boyu öğrenme ilkeleri doğrultusunda elde ettiği yeni bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
9.Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir ve etik davranır
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu