Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Emre CENGİZ
Anabilim Dalı Başkanı
Program uluslararası ticaret ve işletmecilik alanında kendini yetiştirmek isteyen lisans mezunlarına, alacağı eğitimle günümüz şiddetli rekabet ortamında daha donanımlı olmak isteyen tüm özel sektör çalışanlarına, içinde olduğu kurumda kariyer hedefi olan kamu sektörü çalışanlarına açıktır. Böylelikle ülkemizin ve firmalarımızın ihtiyaç duyduğu nitelikli, entelektüel kapasitesi yüksek, sosyal becerileri gelişmiş, pozitif düşünceye sahip, günümüz dinamik iş dünyasında farklı ortam ve kurumlara daha kolay adapte olabilen elemanlar yetiştirilerek, bu alandaki ihtiyaç giderilecek, diğer yandan üniversite-özel sektör bağları güçlenerek yöremizin sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlanacaktır.
Tarihçesi
Üniversitemiz 3 Temmuz 1992 tarihli 3837 Sayılı Kanunla kurulmuş olan 23 üniversiteden biri olarak 10 Kasım 1992 tarihinde faaliyete başlamıştır. Üniversitemizin kuruluş kanununda; Fen-Edebiyat, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler, Tıp, Veteriner, Ziraat Fakülteleri olmak üzere 5 Fakülte; 3 Enstitü; Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Söke Meslek Yüksekokulu yer alırken; şu an Üniversitemiz 11 Fakülte, 3 Enstitü, 6 Yüksekokul, 17 Meslek Yüksekokulu, 1 Devlet Konservatuarı, 18 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile toplam 56 akademik birimde eğitim-öğretim veren bir yükseköğretim kurumu haline gelmiştir.
Misyon
Programın misyonu, hızla küreselleşen günümüz dünyasında ekonominin dış dünya ile ilgili ekonomik nitelikteki ilişkilerini ve işletmenin genel esaslarını ve kavramlarını, fonksiyonlarını, işletmelerin doğuşunu, tarihsel gelişimini, amaçlarını, ekonomi içindeki yeri ve sınıflandırmasını, kuruluşunu ve büyümesini, maliyetlerini, gelirlerini ve verimliliğini inceleyen uluslararası ticaret ve işletmecilik disiplinini, teorik ve pratik bağlamda ve güncel gelişmeler ışığında incelemektir.
Vizyon
Ülkemizin ve firmalarımızın ihtiyaç duyduğu nitelikli, entelektüel kapasitesi yüksek, sosyal becerileri gelişmiş, pozitif düşünceye sahip, günümüz dinamik iş dünyasında farklı ortam ve kurumlara daha kolay adapte olabilen elemanlar yetiştirilerek, bu alandaki ihtiyaç giderilecek, diğer yandan üniversite-özel sektör bağları güçlenerek yöremizin sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlanacaktır.
Amaç
Programın amacı, hızla küreselleşen günümüz dünyasında ekonominin dış dünya ile ilgili ekonomik nitelikteki ilişkilerini ve işletmenin genel esaslarını ve kavramlarını, fonksiyonlarını, işletmelerin doğuşunu, tarihsel gelişimini, amaçlarını, ekonomi içindeki yeri ve sınıflandırmasını, kuruluşunu ve büyümesini, maliyetlerini, gelirlerini ve verimliliğini inceleyen uluslararası ticaret ve işletmecilik disiplinini, teorik ve pratik bağlamda ve güncel gelişmeler ışığında incelemektir.
Fiziki Altyapı
Fakültemiz bünyesinde eğitim-öğretim ve araştırma için öğrencilere tahsis edilmiş olan bilgisayar laboratuvarlarında 42 (kırk iki) internet bağlantılı bilgisayar mevcuttur. Ayrıca yerleşke içinde çevrimiçi internet erişimi bulunmaktadır. Bölümde görevli her öğretim elemanının kendisine tahsis edilmiş olan internet bağlantılı bir bilgisayarı ve yazıcısı vardır.
Teknik Altyapı
Fakültemizde lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin kullanabileceği 2 (iki) adet bilgisayar laboratuvarı ve toplam 42 adet bilgisayar vardır. Yerleşke içindeki tüm bilgisayarlar lisansüstü öğrencilerinin kullanımına da açık olacaktır. Öğrencilerimiz diledikleri zaman bu bilgisayarlardan sınırsız olarak yararlanabilirler. Yüksek lisans sınıflarında sunum için programlı bilgisayar ve projeksiyon cihazı gibi çeşitli ekipmanlar sabit olarak bulunmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu