Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi ve tez çalışmasına yönelik uzmanlık alan dersi kredisizdir ve bu dersler "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlık süresi hariç en az iki yarıyıl, en fazla üç yarıyıldır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenciler, belirlenmiş olan asgari koşulları (ALES_YDS vb.) yerine getirmek kaydıyla tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Diğer üniversitelerin benzer nitelikteki programlarından yatay geçiş olanağı bulunmaktadır.
Kazanılan Derece
Tezsiz Yüksek Lisans
Kayıt ve Kabul Koşulları
Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yükseklisans Programına başvurabilmek için Yurtiçi en az dört yıllık veya Yükseköğretim Kurulunca eş değerliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokuldan mezun olmaları gerekir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğrencinin daha önce katılmış olduğu lisansüstü programlardan başardığı dersleri saydırma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları ile bu derslerin krediye sayılması ve hangi yarıyılda başlaması gerektiği; ABD’nın teklifi, EYK’nın kararı ile belirlenir Yatay geçişlerde öğrencinin aldığı tüm dersleri başarmış olması en az 70 not ortalamasını tutturmuş olması şartı aranır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi bilimsel hazırlık süresi hariç en az iki yarıyıl, en fazla üç yarıyıldır.
Program Profili
Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programında iki yarıyıllık eğitim verilmektedir. Eğitim dili Türkçedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar için konaklama işletmeleri, seyahat acenteleri, yiyecek-içecek işletmeleri, termal turizm merkezleri, tur operatörlüğü işletmeleri, kongre-konferans merkezleri, marina işletmeciliği, hava yolları ve charter şirketleri, denizcilik ve kurvaziyer işletmeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimleri, enformasyon merkezleri gibi birçok farklı alanda istihdam olanağı mevcuttur.
Üst Derece Programlara Geçis
Tezsiz Yüksek Lisans Programından sonra doktora eğitimi yapma olanağı mevcut değildir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Programda öğrencilerin performansı ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ile ölçülür. Değerlendirme 100 tam üzerinden yapılır. Ara sınav notunun %40’ı ile final sınav notunun %60’ı toplamı en az 70 olan öğrenci başarılı sayılır. Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı veya karma sistemle yapılabilir. Her bir derste ölçme ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı önceden belirlenerek öğrenciye bildirilir. Değerlendirme sisteminin çift harf ve 4’lük sistemlerdeki karşılıkları tabloda verilmiştir. Değerlendirme Tablosu 100 Puan Çift Harf 4’lük Puan Değerlendirme 90-100 AA 4.00 Pekiyi 85-89 BA 3.50 Pekiyi 75-84 BB 3.00 İyi 70-74 CB 2.50 Orta 0-69 CC 2.00 Başarısız
Mezuniyet Koşulları
Turizm İşletmeciliği (Tezsiz) Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden kredi koşulunu sağlamak gerekir.
Staj Durumu
Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans Programında staj uygulaması bulunmamaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu