Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Dr. Öğr. Üyesi Şahin BULUT
Anabilim Dalı Başkanı
Arş. Gör. Elyasa AKSOY
Anabilim Dalı Koordinatörü
ADÜ Aydın İktisat Fakültesi 28/03/1983 tarih ve 2089 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulnun 15/06/2011 tarih ve 2011/2018 sayılı kararı ile kurulmuştur. 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Ekonomi ve Finans Bölümü ile eğitim-öğretime başlayan Aydın İktisat Fakültesi 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Ekonometri ve Avrupa Birliği İlişkileri bölümlerine de öğrenci almayı planlamaktadır. Her geçen gün büyüyen ve gelişen bu fakültede ilerleyen yıllarda Muhasebe ve Finansal Yönetim, Sigortacılık ve Risk Yönetimi ve Maliye bölümleri de açılacaktır. Aydın İktisat Fakültesinde bütün bölümlerde öğrenim süresi 4 yıldır (8 yarıyıl).
Tarihçesi
2013-2014 eğitim-öğretim yılında Ekonomi ve Finans bölümü ile faaliyete geçen Aydın İktisat Fakültesi, halen bu bölümle normal ve ikinci öğretim (her birinde iki sınıf) olmak üzere eğitim hayatına devam etmektedir.
Misyon
Ekonomi ve Finans Bilim Dalının amacı tüm bankalar ve finans kurum ve kuruluşlar için ekonomistler ve finans uzmanları yetiştirmektir.
Vizyon
Ekonomi ve Finans bölümünün vizyonu kamu ve özel sektöre bağlı sanayi kollarında, bankacılık, sigortacılık, borsa ve uluslararası kuruluşlarda üst düzey yöneticilik, danışmanlık ve eğitmenlik yapabilen uzmanlar yetiştirmektir.
Amaç
Ekonomik sistemlerine hakim, finansal kurum ve kuruluşların her pozisyonunda çalışmak için yeterli bilgi birikimine sahip uzmanlar yetiştirmek.
Fiziki Altyapı
2 tane yüksek lisans dersliği, dersliklerde bilgisayar ve projektör.
Teknik Altyapı
2 adet multimedya sınıfı, 1 adet bilgisayar laboratuarı, Kampüs kütüphanesi.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu