Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Hemşirelik lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı güncel bilgilere sahip olabilme
2.Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda çözüm önerileri geliştirebilme
3.Alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirebilme
4.Alanı ile ilgili bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme
5.Alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını aynı alandaki veya dışındaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışabilme
6.Kanıta dayalı uygulamaları takip ederek kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapabilme
7.Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütebilme
8.Araştırmaları uygun istatistiksel yöntemler kullanarak yorumlayabilme
9.Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslararası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlayabilme/bilimsel toplantılarda sunabilme
10.Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirebilme
11.Bir yabancı dili en az Avrupa dili portföyü B2 genel düzeyde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
12.Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini kavrayarak etik davranabilme
13.Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu